Organisatie

Bestuur:
Cees van Loen, voorzitter,  cees@vanloen.com
Rob Goedvolk, secretaris, rob@goedvolk.nu
Peter Kok, penningmeester, phkok@planet.nl
Ruud Hopster, lid, hopsterhoogland@gmail.com
Henniëtte Botterblom, lid, hen.wim@hooglanderveen.net

Dorpshuis De Neng

Redactie verenigingsblad De Bewaarsman:
Arie van den Heuvel, hoofdredacteur
redactie@historischekringhoogland.nl
Ria Hilhorst, redactielid
Maike Lasseur, redactielid

Archief:
Dorpshuis De Neng, Engweg 7, 3828 CJ Hoogland
Beheerder: Peter Kok

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
40507930

Bankrelatie:
Rabobank Amersfoort en Omstreken
bankrekening NL08 RABO 01230 600 28