Soest

Alleen de titels worden vermeld.
Vragen over de inhoud, hetzij per mail, hetzij telefonisch, kunnen niet worden beantwoord.
Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:
jaar        nr           artikel
1980      2             Een terugblik en de toekomst
1980      2             Boekenplank
1980      2             De hofsteden te Soest – Het korte Eind en haar bewoners (1)
1980      2             De “Oude kerk”in de kerkebuurt te Soest, voor de reformatie de “St. Petrus en Pauluskerk”
1980      2             De familie van ‘t Klooster
1980      2             Geschiedenis van Soest – Eerste geschreven berichten over onze landstreek
1980      2             In het voetspoor van Engelbertus Heupers
1980      2             Soest en het huis van Oranje
1994/1995           Volksverhalen uit Soest en omgeving
1994/1995           De oudste herberg van Soest
1994/1995           Bleyendaal
1994/1995           Katholiek onderwijs in Soest
1994/1995           De Paltz
1996      2             Soesterbergsestraat 50
1996      4             Soesterbergsestraat 50
1996      4             De Drie Musketiers op Schiphol
1996      4             Wim Peters, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
1996      4             Sportuitwisseling Soest-Soest tot en mei 1992
1996      4             Van timmermanswoning tot  R.K. Kerk en pastorie
1996      4             Koppeltjesmaandag 9 januari 1996
1996      2             Het openluchttheater in Soest van 1938 tot aan “Cabrio” 1994
1996      2             Bevolkingsgegevens 1813
1996      2             De drie gebroeders Van Beest
1996      4             De “Schouw”
1996      2             Tuinenberg, Becks, Baeck, Enghendaal
1996      4             De Lazarusberg
1996      1             De bevolkingsgegevens 1813
1996      1             De begrafenis van “Jonker Willem”
1996      1             Legerplaats te Soesterberg
1996      1             50 jaar N.G.V. Jaarbeurs Utrecht
1996      1             Café “Geurtje Sukel”
1996      1             Jaarverslag van de Historische Vereniging Soest over 1995
1996      2             Uit de geschiedenis van Soest – deel 3 – de Petrus en Paulusparochie
1996-1997           Bevolkingsgegevens 1813
1996-1997           Het Soester Veen
1996-1997           De veldslag op de Soester Eng
1996-1997           In memoriam Wim Schimmel
1996-1997           De Lazerusberg
1996-1997           Huize “Staalwijck” bij Soest
1996-1997           Rectificatie
1997      5             Sportkoepels in Soest 1932-1962
1997      5             Kasteel Sypesteyn in Nieuw Loosdrecht
1997      5             Redaktie – wisseling
1997      5             Familieparochie
1997      5             Jaarverslag Historische Vereniging Soest 1996
1997      4             Bevolkingsgegevens Soest 1813
1997      4             Redactie van “Van Zoys tot Soest” wisselt
1997      4             De “Nieuwjaarsreceptie” druk bezocht
1997      4             De familie Wantenaar
1997      5             Onderscheidingen
1997      2             Project rijksarchieven
1997      3             Een gedicht over Soest van Pieter Pijpers
1997      3             Gemeentelijke archieven toegankelijk (1)
1997      3             De familie van Roomen te Soest (1)
1997      3             Uijt Eijgene vrije geneegentheijdt
1997      3             Gerrit van Steijn van Hensbroek, de eerste burgemeester van Soest
1997      2             De van der Huchtschool – Molenstraat 52
1997      2             Een opknapbeurt voor de R.K. Kerk Petrus en Paulus anno 1900
1997      2             Kosten  voor het opmaken van een memorie van successie in 1826
1997      2             Uit wandelgids Amersfoort en omstreken (1899)
1997      2             Dagboeken padvindersbeweging (1945-1948)
1998      4             Gemeentelijke archieven toegankelijk (slot)
1998      4             Pieter Gallenkamp Pels Burgemeester (1850-1869)
1998      4             Uit Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, uitgave 1895
1998      4             De familie Van Roomen te Soest (slot)
1998      4             De Schatten van het gemeentehuis … (1)
1998      1             In memoriam Sjoukje van Doorn – van der Linden
1998      1             P.M. de la Court, burgemeester (1869-1872) Jhr. F.W.H.P.J. Martini v Geffen, burgemeester (1872-
1881)
1998      1             Een pijnlijk incident op het station Soestduinen
1998      2             Mieke Lansink, archiefbeheerder Soest
1998      3             Monumenten – de watertoren
1998      3             De schatten van het gemeentehuis ..(3)
1998      2             De bustocht van 5 september 1998
1998      2             Actie van Erfpacht van een stukje Bosch ten behoeve van Theunis Smorenburg, landman te Soest
1998      2             Mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe, burgemeester (1881-1914)  – deel 1
1998      3             Mr Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe burg. Van Soest van 1891-1914 (deel 2)
1998      2             Nieuw en Oud
1998      3             Ondergronds cabaret ‘De Molshoop’ – In 1946 voorgoed ,zand erover’
1998      2             De R.K. Armenhuisjes aan de Eemstraat
1998      1             Lezenswaardigheden uit diverse tijdschiften
1998      1             Pastoor Steenhoff
1998      1             De schatten van het gemeentehuis …(2)
1998      1             Stations op Soest – 100 jaar verbinding per spoor met de rest van de wereld
1998      1             Paleis Soestdijk en zijn bewoners
1998      2             De schatten van het gemeentehuis ..(3)
1998      3             Monumenten – de watertoren
1998      1             Nieuwe uitgave  “van Zoys tot Soest”, nieuwe samenstelling redactie
1998      3             Van de boekenplank – lezenswaardigheden uit diverse tijdschriften
1998      3             De seizoenmarkt 1998
1999      3             Burgemeester Deketh, het Soester natuurbad en het nieuwe werkwoord, ‘funken’
1999      2             De schatten van het gemeentehuis..(slot).
1999      3             Van de boekenplank
1999      3             Van oorsprong ..(deel 1)
1999      3             Oorlogsjournaal van Aaltje Butzelaar-Stalenhoef (deel 1)
1999      3             Mr. W.A.J. Visser, burgemeester 1937-1939
1999      3             Zonnegloren
1999      3             Rectificatie – fam van den D(i)ssel
1999      3             Een nieuwjaarswens van de voorzitter
1999      2             Van de Boekenplank
1999      2             Aankoop “Huizinge zijnde een boerenwoning” elegen aan de Melm in 1836
1999      3             Opening vliegkamp Soesterberg in 1910
1999      2             Monumenten: Het Cenakel
1999      2             Mr. G. Deleth, burgemeester van Soest 1926-1937
1999      1             Piet van Doorn – gemeentepenning van Soest
1999      2             Een verdwenen behuizing in het buitengebied van Soest teruggevonden
1999      2             Corrie van Beek, archiefbeheerder Soest
1999      1             In het volgende nummer
1999      1             De familie van den Deijssel / van den Dijssel in Soest (2)
1999      1             Mondelinge geschiednis van Soest en Soesterberg
1999      1             Jhr. P.P. De Beaufort, burgemeester van Soest van 1923-1925
1999      1             De voorzitter
1999      4             Van de boekenplank – lezenswaardigheden uit diverse tijdschriften
1999      4             Mr. Dr. J.A.A.H. De Beaufort, burgemeester van Soest van 1914-1923
1999      4             De Familie van den Deijssel / van den Dijssel in Soest (1)
1999      4             Eickenhorst
1999      4             Ondergronds cabaret ,De Molshoop’ – deel 2 en slot?
1999      1             Een onbekend Soester monument
1999      3             Het Soester volkslied
2000      4             Mr. W.J. Des Tombe, burgemeester (1939-1946)
2000      4             Van oorsprong ..(deel 2)
2000      4             Oorlogsjournaal van Aaltje Butzelaar-Stalenhoef (deel 2)
2000      1             Soester Monumenten: Egghermonde
2000      2             Biografie van A.C. Bleijs, architect
2000      3             Serie Levensbeschrijvingen nr. 2  G.H. Veenstra
2000      3             Huizen in het buitengebied “Laag Hees” (Pijnenburg) in 1832
2000      3             De annalen van het St. Josefs-gesticht (deel 2) – Een selectie uit de jaren 1871-1887
2000      3             Van 2000 naar 2001
2000      2             Soester Landbouwvereniging
2000      2             J.G.A. Batenburg
2000      4             De Kwartierstaat van Grietje van Fulpen
2000      2             Van oorsprong ..(deel 4)
2000      2             De analen van het St. Josefs-gesticht, deel 1
2000      2             Soester monumenten: Een boerderij als monument
2000      1             Van de boekenplank
2000      1             De oude gildeboeken
2000      1             In memoriam Wim Ibo
2000      1             Van oorsprong ..(deel 3)
2000      1             De kwartierstaat van Grietje van Fulpen (deel 2)
2000      2             Levensbeschrijvingen
2000      3             Van oorsprong ..(deel 5)
2000      4             Soester Monumenten
2000      3             Opmerkelijk – Aanschaf klewangs in de crisisjaren voor de Soester politie
2001      1             Het erf Grooteloo aan het kort end (deel 2)
2001      2             Elisabeth van der Werff (1865-1965), vroedvrouw te Soest
2001      2             Van oorsprong ..(deel 8)
2001      2             Inschrijving voor speciaal hypotheek
2001      2             Monumenten en geschiedenis: De kloosterboerderij
2001      1             Van de boekenplank
2001      1             Van oorsprong ..(deel 7)
2001      1             Monumenten: Het huis aan de “Kleine Melm”
2001      1             Soestdijk – Lage Mierde
2001      1             De regionale werkgroep klederdrachten
2001      3             Een nieuw jaar, een nieuwe kans voor het verleden
2001      4             Van de boekenplank
2001      4             Monument en geschiedenis: Het Spiehuis
2001      4             Mondelinge geschiedenis, een afscheidscadeau met toekomstwaarde!
2001      4             Serie levensbeschrijvingen nr.3 – H.T.H. Horvers
2001      4             Het erf Grooteloo aan het kort end (deel 1)
2001      4             Van oorsprong ..(deel 6)
2001      4             Dirk van den Heuvel (1880-1963), de laatste turfsteker van Soest
2001      4             De annalen van het St. Josefs-gesticht (3) – Een selectie uit de jaren 1888-1920
2001      1             De annalen van het St. Josefs-gesticht (4) – Een selectie uit de jaren 1939-1945
2001      2             Soestdijk – Lage Mierde (deel 2)
2001      3             Vermeende ‘Financiële voordelen” geen reden tot afscheiding Soesterberg van Soest
2001      3             Van de boekenplank
2001      3             Toch één staanplaats
2001      3             Monumenten en geschiedenis: een oud plekje Soestdijk
2001      3             Aanvullingen en correcties op de serie “De annalen van het St. Josefs-gesticht”
2001      3             “Hoe ik op de kar gebleven ben, is mij nog een raadsel”, (Elisabeth van der Werff)
2001      3             Openbare verkooping van de boerderij “Het derde erf”
2001      3             Van oorsprong ..(deel 9)
2001      3             Een (merkwaardige) geschiedenis van het huis Biltseweg nr. 37 te Soest
2002      3             De familie van Hofslot (1)
2002      3             Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 3.
2002      3             Uit het museum “Religie als heilig spel!”
2002      3             Aankoop Sparren in Slingerbosch (betaling met twee Oostenrijkse obligaties door Hannes Kok)
2002      3             Transport voor Wouter Hendriksen Butselaar
2002      3             Van de boekenplank
2002      3             Het Soester dialect
2002      2             Het derde erf (deel 2)
2002      2             Uit ons museum
2002      2             Rinke Tolman: Bestuur dichter bij natuur
2002      2             Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 2
2002      2             De natuur als monument
2002      2             Van oorsprong ..(deel 12)
2002      2             Jacob van Spakelaar – Het droevige lot van een Soester raadslid
2002      1             Het monument bij het verzetsplein
2002      1             Jacob van Sprakelaar – Het droevige lot van een Soester raadslid – deel 1
2002      1             Emmakerk een gemeentelijk monument
2002      4             Kloostergebouw Cenakel gelukkig niet opgedoekt
2002      1             Van oosprong ..(deel 11)
2002      1             Kamp van Zeist, toevluchtsoord voor vluchtelingen
2002      4             Van de boekenplank
2002      4             Van Oorsprong ..(deel 10)
2002      4             Opmerkelijk
2002      4             Stadhuis op stelten
2002      4             Opmerkelijk – Uit: “De Soester” editie  van woensdag, 29 augustus 1934
2002      4             Veefonds 1832
2002      1             Het derde erf
2002      4             Pastoor Rademaker (1795-1872)
2003      1             De Familie van Hofslot (3)
2003      4             De familie van Hofslot (2)
2003      4             Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 4.
2003      4             Scherpenhof een statig monument
2003      4             Abram Stokhof de Jong
2003      4             De”omdoping” van de Verlengde Postweg in Generaal Winkelmanstraat
2003      4             Uit/in het museum
2003      4             Oorlogsvlucht (A.F. de Rond)
2003                      Een brokje 19e eeuws dierenleed
2003      3             De viering van 900 jaar Soest in 1929
2003      2             Het Hooghe Huys, aflevering 2
2003      2             Notities van adjunct-commies A. Dekker
2003      2             Een monumentaal militair complex
2003      2             MuseumL een rommelkamer voor de preciesen of rekkelijken
2003      2             Taxatie van ..?
2003      2             Het oude bestuurscentrum
2003                      Transcriptie van extract koopconditie
2003                      Overdracht daghuurderswoning op het Kort End
2003                      Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 5
2003      2             Honderd jaar geleden ..geheele dorp was verlicht
2003      3             150 jaar Soesterbergsestraat
2003      3             Mariaschool
2003      3             Pastoor Rademaker (deel 6)
2004      5             De viering van “950 jaar Soest”1n 1979
2004      2             De viering van “950 jaar Soest”1n 1979 (2)
2004      4             Hans Kraal: “Ik kom uut de knolle op de Neng
2004      4             Landjuweel Soest 1987
2004      4             Een boerderij als monument
2004      4             150 jaar Soesterbergsestraat (2)
2004      3             Families van ‘t Klooster
2004      5             Boerenbruiloft in wisselende context – wat blijft en wat verandert
2004      5             Korte geschiedenis Sint Annagilde
2004      5             Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 8
2004      4             Eigenrechter spelen of het (ge)recht laten spreken
2004      2             De aanloop tot het ontstaan van het museum oud-Soest
2004      2             Soest 975 jaar
2004      4             Niets van zomers buiten terug te vinden
2004      4             Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 7
2004      4             Pastoor Rademaker (1795 – 1872), deel 10
2004      2             Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 9
2004      4             De viering van “950 jaar Soest”in1979  (3)
2005      4             Openbare verkoping 1845
2005      1             Soester verenigingen-2-Accordionvereniging Animato
2005      2             Soester verenigingen (deel 3) – Algemene Gymnastiek- en athletiekvereniging Soesterberg
2005      1             In memoriam: Anton v.d. Dijssel
2005      2             Jhr. Mr. P.J. Bosch van Drakenstein
2005      2             Geert Groote en de eerste stichtingen
2005      2             Van het museum Oud Soest
2005      1             Adrianus Verlinden, kapper te Soest
2005      1             Pastoor Rademaker, deel 11
2005      2             Eene zeer welkome vermeerdering
2005      4             Brieven van Jantje Mulders (1922-1925)
2005      4             Dirk Hornsveld, schilder, fotograaf, maar vooral siertekenaar
2005      4             Uit het Soester verenigingsleven
2005      4             Soester verenigingen-1-Muziekvereiniging PVO
2005      4             Monument bij het verzetsplaein
2005/2006           Testament Stijntje van ‘t Klooster
2005/2006           Lak aan de Tol
2005/2006           150 jaar geleden: een tragische gebeurtenis op de Soestdijker straatweg
2005/2006           150 e geboortedag van Jacobus van Looy
2005/2006           Soester verenigingen (deel 4) – Vogelvrienden
2006      1             150 jaar geleden: Soesterbergse houtdieverij
2006      1             Soester verenigingen (deel 5) -ABTB
2006      1             Pastoor Rademaker (deel 12)
2006      1             Waterschap het Soesterveen (Leven met Water)
2006      1             Vrouwenvredeskamp in Soesterber
2006      1             Vrouwenvredeskamp in Soesterberg (deel 2)
2006      1             Soesterverenigingen (deel 6): De vereniging van Vrijzinnig godsdienstigen
2006      1             De Nachtwacht van Soest
2006      2             Levend museum: een sfeerbeeld
2006      1             De Soester Nachtwacht (deel 2)
2006      2             Soesterverenigingen (deel 7): Artishock
2006      2             125 jaar geleden: bij het graven van de drinkwaterleiding …
2006      2             Geschiedenis voor de jeugd, ook voor volwassenen interessant
2006      2             Nogmaals het Semenarie te Soest
2006      1             De Franse Slag
2006      1             Herinneringen aan Soest door Nel van Rodenrijs- van Klooster
2006      1             Pastoor Rademaker (deel 13)
2006                      Graven in de Oude kerk (deel 1)
2006-2007           Verkoop en koop van perceel bouwland gelegen a d Teutschen Hollenweg in Soest in het jaar 1865
2006-2007           Graven in de oude kerk (deel 2)
2006-2007           Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 14
2006-2007           Als de deurwaarder voor de deur staat …
2006-2007           De Pastoor van Soest tijdens de reformatie 1775-1601
2007      1             Soester vereningingen (deel 8) Soester ren- en toervereniging Tempo
2007      2             De oudste aquarel van Soest
2007      2             Gerrit Spijker, opwinder van het uurwerk in den dorpstoren
2007      2             ‘Ruste Eenigheyd & Welvaaren’ (deel 1) onderzoek naar de elite
2007      1             Nogmaals het gemeentebestuur 1906 van Soest
2007      1             Pastoor Rademaker deel 15
2007      1             Tijd om de vrijheid te leren-Maarten Schaafsma en zijn levensverhaal
2007      1             ‘Teneinde de broodbezorging  te kunnen voortzetten
2007      2             Teneinde de broodbezorging te kunnen voortzetten (slot)
2007      4             Het Aardrijkskundig woordenboek
2007      4             In Memoriam Theodorus Antonius (Dorus) Kok
2007      4             Amersfoorters voor het gerecht van Soest
2007      4             Sanering in het bakkersbedrijf in Soest, 1961-1967
2007/2008           Nogmaals “De oudeste Aquarel van Soest”
2007/2008           “Ruste Eenigheyd & Welvaren”(deel 2) Onderzoek naar de elite
2007/2008           Soester knol, scheldnaam of eretitel?
2007/2008           Graven in de oude kerk (deel 3)
2007/2008           Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 16
2008      2             Rare fratsen op “de Stompert”
2008      2             Soester verenigingen (deel 9): Duinkikkers
2008      1             Patriotten, Prinsgezinden en Pruisen (1) – Onderzoek naar de elite van Soest rond 1787
2008      4             Bidprentje Gijsbert Hilhorst
2008      4             Stlenhoef, van de “Nieuwe ouderman”uit 1560 tot de ‘nieuwe’ gildekoning nu.
2008      4             Oude Paasgebruiken
2008      2             Fietstocht 2008
2008      1             Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 17 (slot)
2008      1             Hen en weer … Heenen weer… De pont van zwarte Willem ging 40 jaar geleden uit de vaart
2008      1             De malenbrug
2008      1             Homo Ludens (de spelende mens); Ben v.d. Pol, De Rietpluim, de Windhond en een geile Pastoor
2008      2             Patriotten, Prinsgezinden en Pruisen (2) – Onderzoek naar de elite van Soest rond 1787
2008      2             Brandweer Soest: 85 jaar belangeloze inzet
2008/2009           De geschiedenis van boerderij Gagelgat en zijn eigenaren en bewoners
2008/2009           De ene veldwachter is de andere niet … (deel 1)
2008/2009           De bende van Hees: Geweld, Huijsbraecken en dieften
2008/2009           Soester verenigingen: De St. Elisabethvereniging (deel 10)
2009      3             Een eenvoudige opmerking met grote gevolgen – De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Soesterberg
2009      3             Vliegtuigongeluk
2009      2             Een stukje geschiedenis van ons Soester Groot Gaesbeeker Gilde
2009      4             “‘t Vrije volk van Soest” Bataafse Revolutie in Soest, 1795-1802 (1)
2009      4             Een aangrijpend verslag van onderduik, verraad en redding
2009      4             Van Sjampetter tot Schutterskoning – De familie Roest
2009      1             “‘t Vrije volk van Soest” Bataafse Revolutie in Soest, 1795-1802 (2)
2009      3             Uit het Soester verenigingsleven (deel 13) Sport organisatie Soest
2009      1             “Akte van scheiding des boedels van Gijsbertje Schoonderbeek en wijlen haren echtgenoot Teunis
                              Pieterse Kuijer
2009      3             Duizend jaar geleden
2009      2             Na een gedwongen scheiding van 120 jaar … Zijn de archieven van ons dorpsgerecht weer in Soest
                              bij elkaar
2009      2             De laatste drop in de boterknop
2009      2             Soester verenigingen (deel 12) De postzegelvereniging Eemland – Aanvulling op deel 11: SEC
2009      1             Soester verenigingen (deel 11): SEC
2010      4             In memoriam Gerard Stalenhoef
2010      3             Jan Hondong vloog als gezagvoerder met een Fokker F-18 voor het eerst vanaf Schiphol naar Curacao
2010      1             Toon de Kieviet
2010      3             Brieven schrijven tijdens mobilisatie – periode 1914 – 1918 deel 2
2010      3             Bespiegelingen over de familie Hilhorst aan de hand van familiewapens
2010      2             Brieven schrijven tijdens mobilisatieperiode 1914-1918
2010      2             Klassenfoto’s
2010      2             100 jaar geleden (1910)
2010      2             Het Groot Gaesbeeker Gilde 1960 – wat ging er aan vooraf
2010      2             Graanoogst op Gustalenhoef
2010      1             Een “Utrechtsche Duit”uit 1768 gevonden in Soest
2010      1             Oorlogsmonument vliegbasis Soesterberg (33 van Soesterberg)
2010      4             Soest in beeld gebracht door kunst!
2010      4             Geert van de Poll (1915-1987) Journalist
2010      4             Uit het kasboek van grootmoeder
2010      4             Het Soester verenigingsleven – deel 14 – De Warmbloed paardenvereniging Eemland (W.P.E.)
2010      1             Van de Voorzitter
2010      1             In memoriam P.J. Van den Breemer
2010      1             Jongens waren we
2010      1             De ene veldwachter is de andere niet.. Deel 2 (slot)
2011      4             Gemene buren tegen stadse heren – Het dorp Soest en de aanleg van de Amersfoortseweg in de
                              Gouden Eeuw
2011      3             Bespiegelingen over de familie Hilhorst aan de hand  van familiewapens – deel 4
2011      3             Magazijn “De Birkt”
2011      3             Veerponten bij de Melmen
2011      1             Onderzoek naar de bestuurlijke elite van Soest rond 1813 (deel 2) – Rondborstig hunne stem tot goed
                              of afkeuring te geven
2011      4             Bespiegelingen familie Hilhorst aan de hand van familiewapens
2011      4             Een grote hond en een grote mond … – Hufterig gedrag van Jean Lepeltak Kieft op “Hill-Grove”
2011      4             Brieven schrijven tijdens mobilisatieperiode 1914 – 1918
2011      3             Wie was dat?
2011      3             Onderzoek naar de bestuurlijke elite van Soest rond 1850 – deel 2
2011      1             Jonkheer Mr. R.W.C.G.A. Wittert van Hoogland – “René met de duizend levens”
2011      1             Opmerkelijke krantberichten
2011      4             Onderzoek naar de bestuurlijke elite van Soest rond 1813 (deel 1) – Rondborstig hunne stem tot goed
                              of afkeuring te geven
2011      1             In memoriam Jan Menne
2011      1             Bespiegelingen over de familie Hilhorst aan de hand van de familiewapens
2012      4             De Club vn historische fietsen en fietsers (Serie over verenigingen deel 15)
2012      4             Eysink – Van fiets tot motorfiets
2012      4             Vluchteling op de vlucht
2012      4             Herdenkingscultuur
2012                      Over koetjes en kalfjes
2012      1             In memoriam Henk Gerth (1930-2012)
2012      1             Van buurtvereniging tot voetbalvereniging Hees (deel 16)
2012      1             Graven naar het “Mollenkerkhof”
2012      1             Belgische vluchtelingen en ander ongemakken
2012      1             Familie Bosboom, een ondernemende familie
2012      4             Bespiegelingen over  de familie Hilhorst aan de hand van de familiewapens deel V (slot)
2012      2             Familie Bosboom, een ondernemende familie (2)
2012      2             Herinneringen uit Soest
2012      2             Het verhaal van Gijs, Gijsbertse Hagen, alias Gijsje Spin.
2012      2             De toegangspoort van d eH. Hart ULO school.
2012      2             Piet Ekel, geboren, getogen en betrokken Soester!
2012                      In memoriam Wim Peters (1938-2012)
2013      3             Paltz in de belangstelling
2013      3             Oorlogstragedie te Soestdijk zonder monument
2013      3             De Familie Beijer
2013      1             Prinses Beatrix, Vrouwe van Soest
2013      1             Prinses Beatrix, Vrouwe van Soest
2013      1             H.M. Koningin Beatrix, Vrouwe van Soest
2013      1             H.M. Koningin Beatrix, Vrouwe van Soest
2013      1             De familie Ha(a)ge(n)
2013      1             Het Cenakel te Soesterberg
2013      1             Van ene Rutger Gerbrantsz van Soest in de stad Naarden – deel 1
2013      1             Van ene Rutger Gerbrantz va Soest in de stad Naarden
2013      3             Van ene Rutger Bernbrantsz van Soest in de stad Naarden
2013      1             De geschiedenis van Soesterberg en directe omgeving tot de 20e eeuw (boekbespreking)
2013      1             Nogmaals het Mollenkerkhof
2013      1             De Klaarwaterweg
2013      2             Het Gagelgat
2013      3             Huize Batenburg
2013      2             Iets over de andere monumenten
2013      2             De gemeentelijke monumentencommissie
2013      2             Veerhuis De Kleine Melm
2013      2             Emmakerk
2013      2             Wehrmachtsheim / Officierscasino Soesterberg
2014      3             Vergeten voetbalhistorie Soesterberg
2014      2             Gezondheidszorg in Soest  in de 19e eeuw
2014      3             Het belang van Sint Lambertus voor Soest
2014      3             De eerste autobus in Soest was niet meer dan een houtendoos
2014      3             Eens een vroedvrouw, altijd een vroedvrouw
2014      3             Dokter de Vos (1893-1954)
2014      3             Gezondheidszorg in Soest in de periode 1880-1910
2014      3             Heilige familiekerk Soest-Zuid 75 jaar – Bijzondere priesterfeesten
2014      2             Sytze Greidanus
2014      2             Gezondheidszorg in Soest (2)
2014      2             Gezondheidszorg in Soest  in de 19e eeuw
2014      2             Autobusmaatschappij W.C. Tensen
2014      2             Woonwagenkamp Beukbergen
2014      2             De reistasch om onze schouders – Reisbeschrijvingen uit de jaren 1890 tot 1892 van Bastiaan
                              Wielenga (1873-1949)
2014      1             Soestdijk in bevrijdingstijd 1945
2014      1             Gezondheidszorg in Soest
2014      1             Dokter Frans Kuijper (1808-1878) en zijn nakomelingen
2014      1             Theunis de Kruijf
2014      1             De Batenburg en zijn architect
2014      1             Theunis de Kruijf
2015      3             Thuis heb ik nog een ansichtkaart (1)
2015      3             De brinken van Soest – Deel 1: Historische achtergronden
2015      3             91 jaar aanwezigheid paters SVD in Soesterberg
2015      3             Dokters in Het Interbellum – Gezondheidszorg in Soest (6)
2015      3             Jan Hendrik Bezaan (1916-1945) – Soester Verzetsmensen (6)
2015      3             De R.K. sport- en jeugdvereniging Laetitian (serie over de verenigingen [deel18])
2015      2             Soester verzetsmensen (5): Piet Rubens
2015      4             Een ontmoeting in Soesterberg die niet door ging.
2015      4             Toon Batenburg
2015      4             Tensen kon zelf niet eens rijden, alleen paard…
2015      4             Verdwenen Soest: Sigarenmagazijn aan de Soesterbergsestraat
2015      4             Eeuwfeest verhuisbedrijf Van ‘t Net (1)
2015      4             Gezondheidszorg in Soest (4), een tweede dokter
2015      0             Open Monumentendag in Soest, een rondje langs wat monumenten
2015      4             Soester verzetsmensen (1) Flip Masselman
2015      4             Beeldende Kunst in Soest en Soesterberg (1) Henk Meeuwissen
2015      1             Evacuatie van Soester inwoners in de Meidagen van 1940 naar Andijk
2015      4             Foxborro
2015      1             Eeuwfeest verhuisbedrijf Van ‘t Net (2)
2015      1             Herenmodezaak Borgts aan de Burgemeester Grothestraat
2015      1             De klok van dokter Frans Kuijper
2015      1             Andries Stemerding, Soester verzetsman
2015      1             Een gildeboom en een gildelied al eeuwenlang verbonden via het teren van het Soestergilde.
2015      1             Dokter H. Koppeschaar en A.M.C. van de Ven Sauveur
2015      0             Verdwenen Soest – Drogisterij “De Vijzel”aan de Molenstraat
2015      1             Joan Collette (1889-1958)
2016      1             Thuis heb ik nog een ansichtkaart (2)
2016      1             De verhalen achter een 90-jarige voetbalvereniging – Boekbespreking: Van ‘de Ploeg’ tot ‘SO Soest’
2016      1             Huisartsenhulp in Soesterberg in de 20ste eeuw
2016      1             Sporthal Beukendal na 50 jaar vervangen?
2016      1             Bakkers van Soest in de 15de en 16de eeuw
2016      1             Opvang Belgische vluchtelingen
2016      1             Blinken en verzinken
2016      1             Dirk Mara Rijk Hendrik Kroon (1909-1945)
2016      1             De opkomst van de georganiseerde volleybalsport in Soest: Serie over de verenigingen (deel 19)
2016      1             De wijk ‘t Hart in de jaren atussen 1930 en 1955 (deel 1)
2016      1             Princecamp
2016      1             Bouwlust in Laag Hees aan de Turfweg 5: einde van het verval?
2016      1             Artsen in Soesterberg (kleine aanvulling)
2016      2             Grote zomerfeesten vliegkamp Soesterberg
2016      2             De Wijk ‘t Hart in de jaren tussen 1930 en 1955 (2): Oorlogsjaren
2016      1             Het portret van de familie Kok
2016      1             Blinken en verzinken
2016      2             De eerste vrouwelijke wethouder van Soest: Mevrouw Hilde Walter van der Togt (1922-2016)
2016      1             In Memoriam: Herman Schoemaker (1943-2016)
2016      1             In Memoriam: Gijs van Brummelen (1934-2015)
2016      1             Terugblik op vorige nummers
2016      1             De brinken van Soest – Deel 2: De Soester brinken nader beschouwd.
2016      2             Van banketbakkerij Nieuwerhoek tot Ijssalon Bemer
2016      3             De Nederlandse stay-behind-organisatie tijdens de koude oorlog
2016      3             Soester crimineel verleden
2016      3             De middenstand in ‘t Hart (De wijk ‘t Hart in de jaren tussen 1930 en 1955 (3 en slot)
2016      3             Torenuurwerk uit de toren van de Petrus en Pauluskerk
2016      3             De Stichting op de Lazarusberg
2016      2             Herbouw van de windgraanmolen in 1943?
2016      3             Gezondheidszorg in Soest: Veterinaire gezondheidszorg
2017      3             De Schellebellen en Paula van Alphen
2017      3             Rijwielhandel Joh. Vervat uit Soestdijk
2017      1             De historische basis van een landjuweel
2017      1             Terugblik op vorige nummer
2017      1             Het aanzien van Soesterberg in 1917
2017      1             Gezondheidszorg in Soest (7): Huisartsen tijdens de tweede wereldoorlog
2017      1             Soester verzetsmensen – Ir. Menko
2017      1             Thuis heb ik nog een ansichtkaart (3) – Colenso
2017      4             Herinneringen aan de tweede oorlog
2017      4             Terugblik op vorige nummers (De Schellebellen en Paula van Alphen, 1e schooldag van Kees van
                              Berghenhenegouwen, Trein 8.28)
2017      4             Zusters Augustinessen van Heemstede
2017      3             Dirk Mara Rijk Hendrik Kroon (reactie op nr 1, zomer 2016)
2017      3             Brievengaarders in Soesterberg
2017      3             Humanitair van der Huchtonderwijs – historie en achtergronden
2017      3             De kleding van het Soester gilde door de eeuwen heen
2017      4             De Postweg in Soesterberg
2017      0             Wie is Martijn Da Costa, onze Nieuwe voorzitter?
2017      2             KPS, uit naam van het paleis Soestdijk
2017      2             De Sportweg in Soesterberg
2017      2             De Sportweg in Soesterberg
2017      2             Verdwenen Soest: Salonwagens aan de Postdwarsweg te Soesterberg
2017      2             Terugblik op vorige nummers (Colenso, Veterinaire Gezondheidszorg, Verzetsman Piet Rubens,
                              Verzetsman Jan Hendrik Bezaan, Pastoor Steenhoff + begraafplaats St Annahof
2017      4             De “Van der Huchtscholen” in Soest
2017      3             Straatpraat- Laan van Bluyssé van oud Alblas
2018      3             Verdwenen Soest: Pand Heideweg 52
2018      3             Vaststelling van de gemeentegrenzen van Soest in 1825
2018      3             Belgische militairen geïnterneerd in Kamp Zeist/Soesterberg
2018      3             De opening van het Soester Natuurbad. Het raadslid dat provocerend optrad!
2018      3             Open Monumenten. Het waterleidingbedrijf
2018      2             Soester natuurbad, theater van misplaatst sentiment?
2018      2             Thuis heb ik nog een ansichtkaart. De Zonnehof
2018      2             Het Tienhovensche kanaal
2018      2             De ‘eerste’ steen van huize Sint Jozef
2018      2             Een historische parel op de Bunt
2018      1             Terugblik op vorige nummers – Zusters Augustinessen van Heemstede
2018      1             150 jaar huize Sint Jozef
2018      1             De Postweg in Soesterberg (slot)
2018      1             Berend Jan Boevink (1882-1972) – Chef van de “montage” op vliegkamp Soesterberg
2018      1             Tammer, een Soesterbergse ondernemersfamilie
2018      1             Terugblik op vorige nummers – Voorzitters van de HVS
2018      1             Huisartsen in Soest in de 20e eeuw
2018      4             John Grift (1885-1969).  Van Soest via Canada naar het front van de Eerste Wereldoorlog.
2018      4             Duizend artikelen in “Van Zoys tot Soest”
2019      3             Jaap Nooder, een actieve slager
2019      3             De Twintigste eeuw in het Soesterveen – het verhaal van Anton Roest
2019      3             Bijzondere bewoners van het Veen
2019      4             In memoriam Frans Stokhof de Jong
2019      4             Van bidprentjes tot dankbetuigingen
2019      4             Kampoord in Soesterberg
2019      4             Verdwenen panden langs de oude rijksstraatweg Soest
2019      4             Luchtbeschermingsdienst Soesterberg
2019      4             Oorlogsdagboek van Tante Martha 1944-1945
2019      4             Het Vaarderhoogt en Omgeving rond 1960
2019      1             Mortiergranaat uit WO II gevonden
2019      3             Zomers Buiten, vakantie- rn rustoord in Soestduinen
2019      0             Verdwenen Soest; bouwsels langs de Duinweg
2019      1             Belgische burgervluchtelingen in Soest
2019      1             Soesters in het leger van Napoleon
2019      1             Burgemeesters in oorlogstijd
2019      3             Zuivelfabriek De Soester
2020      1             Aviateurs op Soesterberg die faalden
2020      1             75 jaar Bevrijding – De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s
2020      1             Zomaar wat herinneringen aan de oorlog van Hans de Beer
2020      1             Generaal H.G. Winkelman (1876-1952)
2020      2             Door Sparen Weldoen – R.K. Spaarbank In Soest 1918-1959
2020      2             Oorlogsdagboek van tante Martha 1944-1945 (deel 3)
2020      2             Cornelis de Bruin – Een veelzijdig impressionist
2020      2             Jelis Baars – De verenigingen man
2020      1             Oorlogsdagboek van ytante Martha 1944-1945 (deel 2)
2020      2             Martijn de Costa (huidige voorzitter HVS
2020      2             Bedrijvigheid in Soest
2020      2             Els Stolwijk – secretaris van 1985-2000
2020      2             1980-2020: veertig jaar sport in Soest en Soesterberg
2020      2             Woningbouw in Soest en Soesterberg van 1980-2020
2020      2             Interview Oud voorzitter HVS –  Pieter van Doorn
2020      2             Soesterberg 1980-2020 – Van Vliegdorp naar Museumdorp
2020      2             Kees Wantenaar – 40 jr agrarische sector in Soest
2020      2             De geschiedenis van het uitgaan in Soest en Soesterberg
2020      2             Gérard Derks (interview)
2020      2             HVS 40 jr