Werkgroepen

Diverse werkgroepen houden zich bezig met projectmatige activiteiten en/of onderwerpen.
Dit kunnen specifieke onderwerpen zijn of meer algemene.
Sommige zijn binnen een bepaalde periode afgerond, andere lopen door voor langere tijd.
Als u belangstelling heeft om deel te nemen, kunt u zich aanmelden bij de betreffende contactpersoon.

Momenteel onderhanden:
– Bidprentjes, verzamelen en registreren van de gegevens
Contactpersoon: Cees van Loen
– Foto’s, Hooglandse foto’s. Personen, huizen, straten, het landschap, gebeurtenissen
Contactpersoon: Peter Kok