Woudenberg

Alleen de titels worden vermeld.
Vragen over de inhoud, hetzij per mail, hetzij telefonisch, kunnen niet worden beantwoord.
Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:
jaar        nr           artikel
2018      3             Foto jubileum eierhandel K. van de Wetering in 1948
2018      3             Jubileum 150 jaar Knipscheer-orgel
2018      3             Drie generaties Honders
2018      2             Oude Woudenbergse families (15): Van de Wetering
2018      2             Muzikaal geheim uit De Nieuwe Poort
2019      3             Woudenbergse revue herleeft
2019      1             Oude Woudenbergse families (16): Van der Wiel
2020      1             Expositie 125 jaar Harmoniegezelschap Fidelio