Leusden - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

Leusden

Archief > Tijdschriften zusterver.
Alleen de titels worden vermeld.
Vragen over de inhoud, hetzij per mail, hetzij telefonisch, kunnen niet worden beantwoord.
Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur

De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:

Jaar        nr           artikel
 
1996      3             Uit het archief - acte van indemniteit
 
1996      3             Aanwinsten 1995/1996
 
1996      3             Persberichten
 
1996      3             Drie jubilarissen - De Onderlinge honderdjaar, S.V. Achterveld vijftig jaar,
 
V.v. Roda '46 vijftig jaar
 
1996      1             Sporen uit Midden en Late Steentijd
 
1996      2             Genealogische ervaringen 1
 
1996      2             De Tour de Junior volgens Johan Ossendrijver
 
1996      2             Het onstaan van Geerestein
 
1996      2             Waar zijn het paardjesgeld en het hondenkoren gebleven?
 
1996      1             Jaarverslag over het verenigingsjaar 1995
 
1996      1             Lijst van nieuw ingekomen boeken
 
1996      3             De bouw van de Dorpskerk te Leusden-Zuid in 1827/1828
 
1996      1             De afbraak van de oude kerk te Leusden in 1826/1827
 
1996      3             Genealogiesche ervaringen 2
 
1996      1             Boekbespreking -Kastelen en ridderhofen in Utrecht
 
1996      3             Boekbespreking - De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw
 
1996      1             Een epidemie die voorbijging - Cholera in Leusden en Stoutenburg
 
1996      2             Nieuwe uitgaven
 
1997      2             De oudere boerderijen in de noordpunt van Leusden
 
1997      2             HKL literatuur lijst
 
1997      3             Kadastrale atlas
 
1997      3             De Vieweg en de Viekamp bij Den Treek
 
1997      2             Boekbespreking - reeks Historische Toegangen van de Gelderse Vallei
 
1997      3             Leusden, een stukje postgeschiedenis
 
1997      3             Preekstoelen hebben ook een geschiedenis
 
1997      3             Ouderdom boerderij Ooievaarshorst
 
1997      3             Achterveld revisited
 
1997      3             Uit het archief - transcriptie
 
1997      1             Asschat in de loop der eeuwen
 
1997      2             Leusden 1300 Jaar? 2
 
1997      1             Ingezonden - Leusdense onderlinge 100 jaar
 
1997      1             Het nut van een archief
 
1997      1             Leusden 1300 jaar?
 
1997      1             Het kadaster: een bron van  informatie
 
1997      2             Scholen als monumenten
 
1997      1             Uit het archief - Akte van demolitie
 
1997      1             De eerste burgemeester van Leusden
 
1997      1             Honderd jaar geleden - openbare school in de Schoolsteeg
 
1997      1             Meester Monsma gaat met pension
 
1997      1             Jaarverslag over het verenigingsjaar 1996 van de HKL
 
1997      1             Historisch materiaal
 
1998      1             Jaarverslag over het verenigingsjaar 1997
 
1998      1             Identiteit als sleutel tot Stichts optreden in de 16de eeuw
 
1998      2             Revolutie in Stoutenburg
 
1998      2             Eeuwige erfpacht in Leusden
 
1998      2             Kerkenpad 1998
 
1998      2             Duizend jaar Eemlanders
 
1998      2             Ronald Polak, het eerste erelid van de Historische Kring
 
1998      1             Leusden in oude ansichten, deel 2 van harte aanbevolen
 
1998      3             Reglement van Orde van St Pieters- en Bloklandsgasthuis
 
1998      3             Op zoek naar het dagelijks leven Van de wieg tot het graf: de menselijke levensloop
 
1998      3             Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
 
1998      2             Het postvervoer tussen Amersfoort en Maarsbergen via Leusden
 
1998      3             Nog enkele gedichten over Leusden
 
1998      3             Revolutie in Stoutenburg
 
1998      3             Herinneringen uit 't Ros Beyaart
 
1998      1             Betalingen met de derde garve in Leusden en Stoutenburg
 
1998      1             De namen Asschat, Hagenouw en Lapeers
 
1998      1             Het eerste jaar van Studiehuis "Don Bosco" (1937)
 
1998      2             Garage Kleinveld 75 jaar
 
1998      2             Leusden in gedichten
 
1998      3             Ansfridus, Alpertus van Metz en Hohorst
 
1998      2             Aanwinsten van de bibliotheek van de HKL
 
1998      3             Aanwinsten van de bibliotheek van de Historische Kring
 
1999      1             Jaarverslag 1998
 
1999      1             De landgoederen van de Gelderse Vallei
 
1999      1             Van molen tot fabriek
 
1999      1             Historiche Sprokkels
 
1999      1             Revolutie in Stoutenburg (3/slot)
 
1999      1             De eerste de Beaufort in Leusden
 
1999      1             Boekbespreking - Natuurbeschermer-jager-bosbouwer W.H. de Beaufort
 
1999      1             Gezagsdragers Amersfoort 1405-1795
 
1999      1             Aanwinsten van de bibliotheek van de Historische Kring
 
1999      1             Aanwinsten bibliotheek
 
1999      2             Aanwinsten bibliotheek
 
1999      3             Restanten van een verdwenen boerderij in Stoutenburg
 
1999      3             Ansfridus in beeld
 
1999      3             Waterschappen
 
1999      3             Bibliotheek-aanwinsten
 
1999      2             Een kruideniersleven
 
1999      2             Een middeleeuwse zomer op Kasteel Stoutenburg
 
1999      2             Een half jaar op deze wereld en dan vluchten
 
1999      2             Het Prachtboekje van boerderij "het Hek"
 
1999      2             Leusden Toen
 
1999      2             De Grebbelinie
 
1999      2             325 jaar Sint-Jozefparochie Achterveld 1674-1999
 
1999      3             Najaar 1944 - Evacuees
 
1999      3             Van parlevinken in Breukelen tot kruidenieren in Hamersveld
 
2000      2             Bij een jachtfoto van "De Boom"
 
2000      1             Jaarverslag 1999
 
2000      1             Bakkende bakkers in Achterveld
 
2000      1             Herinneringen aan de mobilisatie in 1939 en de oorlogsdagen van 1940
 
2000      1             Uitleg van de muurschildering in het voormalige kamp Amersfoort
 
2000      1             Wie was Maria Angelis Huguenin-Herlin?
 
2000      2             De begraafplaats van Don Bosco
 
2000      2             Leusden, geschiedenis en architectuur
 
2000      2             Herinnering van mobilisatie en oorlog (slot)
 
2000      2             Leven en jagen op "De Boom" in de vorige eeuw
 
2001      3             Dirk van den Berg, bijgenaamd Dirk Dot van het Gesticht (1853-1935)
 
2001      3             Tapsteden in de 17e en 18e eeuw in Leusden en Stoutenburg
 
2001      3             Project historische voetpaden in Leusden
 
2001      3             Radio's afstaan aan de Duitse bezettende macht
 
2001      3             Krijgsgevangenen knielen voorover gebogen drie keer daags
 
2001      3             Van het inrichten van woningen en het ophalen van ladders
 
2001      1             "Met dat paard ben ik 2500 keer naar Amersfoort gereden en terug."
 
2001      3             Wie waren mijn voorouders?
 
2001      3             Leusden's eerste uitspanning; Aalbers' Smulparadijs
 
2001      3             Boekbespreking - Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden c.s., Renswoude 1653
 
2001      1             Joodse onderduiker redde de Achterveldse Kerk nu 87 jaar!
 
2001      2             Het spookt rond de tabakssteeg
 
2001      2             Fiere disputen en heftige krakelen
 
2001      2             Vleesch houwen in de vorige eeuw
 
2001      2             De namen Hamersveld en Asschat
 
2001      2             Nieuw boek over Achterveld en Stoutenburg
 
2001      3             Fiere disputen en heftige krakelen (slot)
 
2001      3             De bibliotheek en erf nieuw Langebeek
 
2001      1             Wagenmakers van vader op zoon(s)
 
2002                      nieuwbullitin nr 2, 3
 
2002      2             Tabaksschuren op Hamersveld
 
2002      3             Café Boerssen; voor melk en borrels!
 
2002      2             Winkelen op het Kerkplein
 
2002      2             Op z'n Achtervelds
 
2002      2             Een oude hoeve in Stoutenburg
 
2002      1             Een veetransporteur kijkt terug
 
2002      1             Cornelis Zaal
 
2002      1             Mazzeltov! - 275 jaar Joodse gemeenschap in Amersfoort
 
2002      2             Een verdwenen wegkruis
 
2002      3             Boekbespreking - Historische toegangen van de Gelderse Vallei
 
2002      3             LEOS 25 jarig bestaan
 
2002      3             Op z'n Achtervelds
 
2002      1             Boerderij van het jaar 2001
 
2002      1             De brandklok luidde
 
2003      4             Mastenbroek
 
2003      4             De eerste verenigingen in Achterveld
 
2003      4             Jeugd van Vroeger
 
2003      4             Jam Verduin erelid!
 
2003      4             Leusden toen en nu
 
2003      2             Annemarie Oster; Terug op Bavoort
 
2003      3             Leusden Toen en Nu
 
2003      3             Groot Zandbrink
 
2003      3             Ooievaarshorst
 
2003      3             Gasthuis Daatselaar
 
2003      3             Groot Honthorst
 
2003      2             Leusden Toen en Nu
 
2003      2             De Mof
 
2003      2             Op z'n Achtervelds
 
2003      2             Een oeroud kampje op het Heetveld
 
2003      3             Boerderijen en Erven in Leusden
 
2003      1             Boelbespreking - De Katholieke Kerk in Leusden ca. 1000 - ca. 1980
 
2003      1             Bibliotheek - aanwinsten
 
2003      1             Kunst veredelt - zingen bij kunst veredelt!
 
2003      1             Het biendersmaontje
 
2003      1             Op z'n Achtervelds
 
2003      2             Het oudste pand in Achterveld; een beknopte geschiedenis
 
2003      2             Herstel van historische voetpaden
 
2003      1             Het molenpad in Stoutenburg en Asschat
 
2003      1             Leusden toen en nu
 
2004                      In Amersfoort  nrs 3,4,8,9
 
2004                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2004      2             Leusden Toen en Nu
 
2004      2             Leusdens erfgoed. Voor Nu en Later
 
2004      2             Bakken, herbergieren en tolgaren aan "De Mof"
 
2004      2             Genealogie: een boeiende hobby
 
2004      2             Jeugd van vroeger
 
2004      2             Weerbarstig vooruitstrevend - Hamersveld 1900-1950
 
2004      4             Een Hamersvelds café "Bij Tinus kon je altijd terecht"
 
2004      4             Armenzorg in de kerkelijke Leusden
 
2004      1             Invloed kerken vroeger en nu in Leusden / Achterveld
 
2004      3             Coloradokevers
 
2004      3             Het Groene Kruiswerk in Leusden in de jaren 60 van de 20e eeuw
 
2004      3             Geschiedenis van Kerk en Toren van Oud-Leusden
 
2004      3             Weerbarstig vooruitstrevend (3)
 
2004      1             Achterveld Toen en Nu
 
2004      3             Leusden Toen en Nu
 
2004      1             Hout maken: er ging niets verloren
 
2004      1             Weerbarstig vooruitstrevend - Hamersveld 1900-1950
 
2004      1             34 jaar Eurowoningen - Wijk Rozendaal
 
2004      3             Op z'n Achtervelds
 
2004      4             Weerbarstig vooruitstrevend (afl. 4)
 
2005                      In Amersfoort  nrs 1 t/m 6
 
2005                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2005      4             De Doelen
 
2005      4             Aris Boersen, een veelzijdig man
 
2005      4             Hoe, waar en wanneer vindt ons Valleikanaal zijn ontstaan?
 
2005      4             Het Kasteel, de boerderij en de deur
 
2005      3             De bewoners/eigenaars van de Heiligenberg na de Reformatie
 
2005      4             Leusden Toen en Nu
 
2005      4             Knalgroen, een korte maar bewogen geschiedenis
 
2005      3             Geschiedenis en het kloosterleven van de Hohorst
 
2005      3             De siertuinen van de Heiligenberg
 
2005      2             Eerste voorzitter Ronald Polak
 
2005      2             Watersnood in Leusden
 
2005      2             De Bavoortse molen
 
2005      1             Van "Muusdaarup"naar "Musschendorp"??
 
2005      1             Op z'n Achtervelds
 
2005      1             Weerbatstig Vooruitstrevend (afl. 5)
 
2005      2             Worden gemeenten Leusden en Stoutenburg samengevoegd?
 
2005      1             De Princenhof
 
2005      2             De spoorlijn en de Coöperatie
 
2005      3             Levende historie op de open monuentendag
 
2005      2             Sint Jozefkerk te Achterveld
 
2005      2             De opgraving bij begraafplaats Oud-Leusden
 
2005      2             Leusden Toen en Nu
 
2005      2             Het monumentje aan de Liedijk bij de Asschatterweg
 
2006                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2006      1             Jaarverslag 2005
 
2006      1             Betere afwatering liet op zich wachten
 
2006      1             Brigade Leusden in het interbellum
 
2006      1             Knalgroen, een korte maar bewogen geschiedenis (vervolg)
 
2006      1             Genealogie en internet
 
2006      1             Leusden Toen en Nu
 
2006      2             Weerbarstig vooruitstrevend vijf - Hamersveld in de eerste helft van de vorige eeuw.
 
2006      2             Intervieu met mevrouw M.A. Van den Hengel-van Klooster
 
2006      2             Leusden Toen en Nu
 
2006      2             Fietsenhandel in Leusden: Rien Osnabrugge haalt en brengt
 
2006      4             Op z'n Achtervelds
 
2006      4             De Heiligenberg
 
2006      4             Weerbarstig en vooruitstrevend (7)
 
2006      3             Jan Riemst, Landbouwer
 
2006      3             Jos en Eefje de Lange vertellen
 
2006      3             Weerbarstig vooruitstrevend zes
 
2006      3             Tabaksteelt
 
2006      3             Leusden Toen en Nu
 
2006      4             De Kerktoren van Oud Leusden
 
2006      2             Erratum: Knalgroen
 
2006      4             Firma Idee / Aurik 25 jaar
 
2006      4             De Herberg Bavoort van 1870 tot heden
 
2006      4             Boterkarnmachine
 
2007                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2007      1             De Bieshaar
 
2007      1             Historie van basisschool "Klimakker"
 
2007      1             Weerbarstig en vooruitstrevend (7)
 
2007      1             Achterveld Toen en Nu
 
2007      4             Archeologische opgravingen bij de Horsterweg in Stoutenburg
 
2007      4             Weerbarstig vooruitstrevend
 
2007      4             De doorbraak van de Grebbedijk op 5 maart 1855 en wat daar aan vooraf ging
 
2007      4             Willem (Bill) de Smalen; 12 ambachten .... Geen ongelukken
 
2008                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2008      4             Johan van Oldenbarneveltdag in Stoutenburg
 
2008      2             De Rietruiters - Een landelijke rijvereniging in Achterveld
 
2008      4             "Opa Burgsteden"is niet bang voor het gezag
 
2008      4             Gagel ooit onmisbaar in Middeleeuws bier
 
2008      4             Weerbarstig vooruitstrebvend (11) - Afleiding voor kinderen op Hamersveld in de
 
eerste eeuw van de vorige eeuw
 
2008      4             Schapen op Den Treek
 
2008      2             De lange schoolvakantie van 1939 (uit "Wij Huzaren")
 
2008      4             Leusden toen en nu
 
2008      4             Tabaksteeg: een wijk met herinneringen aan de tabaksteelt
 
2008      1             Jan van den Hengel (1763-1844) - De eerste notaris van Leusden, tevens smid,
 
                              gemeentesecretaris en gademeester
 
2008      1             Hamersveld in de eerste helft van de vorige eeuw (bewerking van herinneringen van
 
                              Cor van den Hengel)
 
2008      1             Grafheuvels op de grens van Leusden en Woudenberg
 
2008      1             Leusden Toen en Nu
 
2008      2             Streekmarkt met levende historie uit 1615 op 24 mei in Stoutenburg
 
2008      2             Adel en patriciaat
 
2009                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2009      1             Hamersveldse vrouwen emanciperen: 50 jaar R.K. Vrouwenbond / Zij Actief
 
2009      1             Joep van Burgsteden: "Boekweit - jammerkoren?"
 
2009      1             Op z'n Achtervelds
 
2009      1             Mislukte aanslag met 'n jammerlijke afloop
 
2009      4             Met hoenders kon je abdij betalen - Pachtbetaling in natura was eeuwen regel
 
2009      4             Geschiedenis van de Tolboomhuisjes
 
2009      2             Maria Faure (1888-1979) - Een leven in klanken
 
2009      2             Herinneringen aan twee geliefde tantes
 
2009      3             Erfgoedprijs Leusden - cultuurhistorie op de kaart
 
2009      3             Struinen in het inundatiegebied van de Grebbelinie
 
2009      3             Beken op de kaart
 
2009      3             Snorrenhoef op de kaart
 
2009      3             Op de kaart in Leuden
 
2009      2             Jeanne Faure (1893-1987) - Schilderes en illustratrice
 
2009      4             Een vijftigjarige toneelvereniging die al ruim 100 jaar bestaat!
 
2009      4             "Achterveld 750"- wat is dat nu?
 
2009      4             Nog meer over boekweit (reacties)
 
2009      4             Hans de Beaufort: bekende onbekende?
 
2009      3             Gegevens op de kaart
 
2010                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2010      2             Ingekwartierd in Achterveld
 
2010      2             Wederopbouwboerderijen
 
2010      4             Nat Leusden
 
2010      4             Lid van de Historische Kring: Coen van den Berg
 
2010      3             Huppelschoten: 117 jaar bakkers in Achterveld: vier generaties (deel 2)
 
2010      4             Bewaak het historisch belang - De oprichting van de HKL in 1985
 
2010      4             De oorsprong van Leusden ligt bij de kerk van Oud-Leusden
 
2010      4             Lid van de Historische Kring: Tonnie de Jong - Schoonderbeek
 
2010      4             Het wapen van Leusden
 
2010      4             Lid van de Historische Kring: Jan den Hartog
 
2010      4             Nogmaals Jeanne Faure (1)
 
2010      4             Lid van de Historische Kring: Arie Vrijhoef
 
2010      3             Ieder moet zijn eigen brandje blussen
 
2010      3             'Leusderbroeck' was ooit een zelfstandige 'gerechte''
 
2010      3             De liefdesbrief van Piet Beaufort van Duijvendijke
 
2010      2             In memoriam Jan Verduin 1925-2010
 
2010      1             Een ei geserveerd door de butler van Juffrouw Annie de Beaufort - Fragmenten uit
 
                              'Hongertocht uit de Randstad (januari 1945)'
 
2010      1             De geschiedenis van de Hessenweg en herberg De Ruyter in Stoutenburgq
 
2010      1             Leusden toen en nu (hopschuur den Treek)
 
2010      2             De evacuatie in 1940
 
2010      2             Goed bewaard
 
2010      2             Huppelschoten: 117 jaar bakkers in Achterveld: vier generaties aaneen
 
2010      2             De Heilingenberg en Lockhorst
 
2010      3             De bewaarschool: kloppend hart van Leusdens verenigingsleven
 
2010      1             Wouter van Amersfoort, bouwheer van kasteel Stoutenburg
 
2011      1             Wat de Eemnesser familie Pen te maken heeft met 'De heren van de thee' en
 
                              Multatuli
 
2011      1             Historie van de Ocrietfabriek - deel 2
 
2011      1             Bep de Boer neemt na 30 jaar afscheid van de Werkgroep Genealogie.
 
2011      1             Pater Emidius Hilhorst op de  scheurkalender
 
2011      1             De dracht van Maria Kuijer
 
2011                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2011      4             De waarschuwing uit de Hemel
 
2011      4             De Stoutenburgse familie Kuijt
 
2011      4             Monument voor de Wereldvrede
 
2011      4             Hopschuur winnaar Erfgoedprijs Leusden 2011
 
2011      4             Reclamemiddelen van weleer
 
2011      1             Lijnen in het landschap die de geschiedenis vertellen ....
 
2011      1             Benedicta
 
2011      1             Opzouten
 
2011      1             In memoriam Jan Schouten
 
2011      1             In memoriam Goos van Leeuwen
 
2012                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2012      1             Veteraan Asschatterkeerkade
 
2012      3             St. Hubertusjacht
 
2012      1             Honthorst - De Kopermolen - Kaasboerderij
 
2012      2             Vondst op zolder
 
2012      4             De Muys - Muysdorp
 
2012      4             Hendrik Jan Wolter (1873-1952); topimpressionist uit Leusden
 
2012      4             Leusden Toen en Nu XL
 
2012      4             Perrette met de Melkkan
 
2012      1             Asschatterkeerkade opgeknapt
 
2012      1             Jaarverslag 2011
 
2012      3             St. Hubertusjacht
 
2012      2             Mei 1940 - Schermutselingen bij Achterveld, Asschat en Stoutenburg
 
2012      2             Italiaanse kroonprins (weer) in Stoutenburg - Jaar van de buitenplaats
 
2012      2             Hoe Leusden een drastische verandering onderging
 
2013                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2013      3             Leusden Toen en Nu
 
2013      3             Dorpsdokters in Hamersveld 1850-1984
 
2013      3             Herinneringen aan mijn grootvader J.K.H. de Beafort
 
2013      3             Meneer Pastoor
 
2013      3             Bovenmeesters met gezag
 
2013      3             Invloedrijke boeren
 
2013      3             Macht en pracht: De elite van Hamersveld
 
2013      1             Leusden Toen en Nu
 
2013      4             1901 In Achterveld komt een nieuwe onderneming, een coöperatie.
 
2013      4             Nufje heeft geen hinder van scherf in haar hals
 
2013      1             Klein Wijnbergen in oorlogstijd
 
2013      4             De vrouwenbond (foto)
 
2013      1             De Kleine Bieshaar en zijn bewoners, een keuterboerderijtje aan de Tabaksteeg
 
2013      4             Leusden staat er gekleurd op.
 
2013      4             Terugblik Open Monumenten Dag 2013
 
2013      2             Rozenboom
 
2013      2             Russen ondergedoken in Asschat
 
2014                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2014      3             Een museumbunker op het oude slagveld van de Grebbelinie
 
2014      3             Jan Drost
 
2014      3             De bespotting van  Christus
 
2014      3             Gerrit Louwerrensz (Laurensz) van Stellingwerff
 
2014      3             Aankondiging lezing schijnvliegveld
 
2014      3             Leuden Toen en Nu
 
2014      3             Een talent boven de korenmaat: Henk Meeuwissen
 
2014      4             Leusden Toen en Nu
 
2014      4             Toon Smits wilde niet in dienst: de militieregisters als bron voor genealogie
 
2014      4             Sinterklaas
 
2014      4             Bij de beuk linksaf
 
2014      4             De kanten muts van oma Jans van Esveld-van Burgsteden
 
2014      4             Genomineerd voor Erfgoedprijs Leusden 2014
 
2014      3             Gerrit Louwerensz (Laurensz) van Stellingwerff
 
2014      1             Handelskwekerij "ut Spiegehel" en haar geschiedenis
 
2014      1             In gesprek met G. Speksnijder
 
2014      2             Historische vloeiweidenstelsels
 
2014      1             Jaarverslag
 
2014      1             "Res Nova" volgens Miep v.d. Heiden
 
2014      1             Kwekerij Klein Westland: Van ontstaan tot opheffing
 
2014      1             Tuinders hielden het hoofd boven water.
 
2014      1             't Spieghel, het voormalig kassengebied, toekomstig bedrijvenpark De Plantage
 
2014      1             In memoriam: Arie van Kooij
 
2014      3             De Bespotting van Christus
 
2014      3             Een museumbunker op het oude slagveld van de Grebbelinie
 
2014      3             Jan Drost
 
2014      2             Agenda onthult de vergeten bange bevrijdingsuren in Leusden
 
2014      2             Handelskwekerij Oudshoorn en haar geschiedenis
 
2014      3             Een talent boven de korenmaat: Henk Meeuwissen
 
2014      2             Gijs Pruts (Gijs van den Hengel)
 
2015                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2015      1             "Gooi maar vol!": van 't Klooster laat ons al 55 jaar rijden
 
2015      1             De puupenkoppen schrijven geschiedenis - voorpublicatie
 
2015      1             F108 (Kanaalweg 7) - De bewogen geschiedenis van haar bewoners
 
2015      0             Nieuwe QR-code wandelroute Grebbelinie
 
2015      1             Opening museumbunker
 
2015      2             Kringnieuws
 
2015      4             De Werkgroep Vliegtuigcrash (Stirling) 1943 Leusbroek
 
2015      2             Leusden Toen en Nu
 
2015      3             Spoorerfgoed aan de Kersenlijn
 
2015      2             Heer van Leusden
 
2015      2             70 jaar geleden bevrijd door de Canadezen
 
2015      2             Wim en Mien werden Bill en Myrna
 
2015      4             (Oud) Nieuws van het Documentatiecentrum
 
2015      4             dertig jaar Historische Kring Leusden
 
2015      3             Stichting Bejaardenzorg Leusden en 't Hamersveld
 
2015      3             Open Monumentendag
 
2015      3             Adellijk begraven op Oud Leusden (1)
 
2015      3             Attentiesteen 't Ros Beyaart
 
2016                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2016      1             Adellijk begraven op Oud Leusden (2)
 
2016      1             Gemeentelijke monumenten Hamersveldseweg
 
2016      1             De Zandbrinkermolen in New York
 
2016      1             Jaarverslag 2015 Historische Kring Leusden
 
2016      1             Dorpsgerechten Leusden online
 
2016      1             Monumentencommissie opgeheven
 
2016      2             De mooiste korenvelden en akkers van 1924
 
2016      2             Adelijk begraven op Oud Leusden
 
2016      3             Erfgoedsprijs 2016
 
2016      2             Een inkijkje in het verenigingsleven van de rooms-katholieke Hamersveldse jeugd (1)
 
2016      3             Nieuw voor Leusden: Schoolsportdagen
 
2016      3             Een inkijkje in het verenigingsleven van de rooms-katholieke Hamersveldse jeugd (2)
 
2016      3             Gemeentelijke monumenten (2)
 
2016      3             Van Peppelhoeve naar Blommendal
 
2016      4             Open Monumentendag 2016
 
2016      4             Beeldbank Hamersveld-Leusden online!
 
2016      4             Akkerhoeve
 
2016      3             Winkelen in de Wilhelminalaan
 
2017                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2017      1             Het wapen van de gemeente Leusden
 
2017      1             Huizen van de Gemeente Leusden
 
2017      1             Je tikt er tegen en het zingt
 
2017      1             Jaarverslag 2016 Historische Kring Leusden
 
2017      1             Gedelibreer over een schoolhuys in Leusden
 
2017      1             Van taal- en rekenles in schuurtjes naar Multifunctionele Centra
 
2017      1             Huisje met tuun
 
2017      2             Militaire-vliegtuigverliezen in de buurt
 
2017      2             Werkgroep "Vliegtuigcrash 1943"
 
2017      2             Missie Hamburg 3 februari 1943
 
2017      2             Wie waren deze jongemannen, waar kwamen zij vandaan, waar en hoe zijn de
 
                              familieleden gevonden? (Vliegtuigcrash 1943)
 
2017      4             De kist van de baron (2)
 
2017      4             Nutstuin landgoed "De Boom" in oude luister gerestaureerd
 
2017      4             Sporen van de buitenplaats Groot Zandbrink
 
2017      3             De blauwe jurken van Stoutenburg en Zandbrink
 
2017      3             Hoe ik mij Asschat en omgeving herinner
 
2017      3             De kist van de baron (1)
 
2017      2             Het ontwerp van het monument
 
2017      2             Short Stirling Mk 1
 
2017      2             Messerschmitt BF 110
 
2017      2             Ooggetuigen vertellen hun v erhaal over neergestorte Stirling R9197
 
2017      2             De ondergang van Stirling R9197
 
2017      3             Connectie Achterveld - Canada
 
2018                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
 
2018      4             Vergeten militair erfgoed.
 
2018      4             Toneelvereeniging "Eendracht" …. Een mannenbolwerk uit Hamersveld
 
2018      4             Vaststelling gemeentegrenzen van Leusden
 
2018      4             Vergeten militair erfgoed.
 
2018      3             Muziekvereniging Lisiduna 110 jaar
 
2018      3             140 jaar archeologisch onderzoek in Leusden16
 
2018      3             Mijn oorlogservaringen op kasteel Stoutenburg
 
2018      3             Sporen van boerderij De Knip en buitenplaats de Glindhorst (2)
 
2018      4             Een brief uit Leusbroek
 
2019      2             Over veldonderzoek, aktes, hekken, boerderij De Riet 2015-2018
 
2019      2             Cafetaria Verhagen liet de klanten voetballen.
 
2019      2             Oezbeken weten nu waar Leusden ligt..
 
2019      2             Oorlogsherinneringen
 
2019      2             José Huurdeman: Een gedreven schrijfster
 
2019      1             Het huis van de dokter fonkelt weer.
 
2019      1             Raadsels rond Groot Zandbrink (1)
 
2019      4             De Vitruviusman en het mannetje van Nimmerdor
 
2019      4             Vilderskerkhof deel 2
 
2019      4             Een konijnenconcours op Hamersveld
 
2019      4             Gemeente Leusden 50 jaar
 
2019      3             Raadsels rond Groot Zandbrink (2)
 
2019      4             Ontwikkeling van de wijk Rossenberg in Leusden
 
2019      3             Lepeltjes van Leusden
 
2019      3             Landlopers in Stoutenburg, Achterveld en Leusden
 
2019      3             OntSpiegheld
 
2019      3             Gelezen: "Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog"
 
2020      0             Kroniek nrs. 1, 2, 3,
 
2020      2             75 jaar Bevrijding in Achterveld
 
2020      2             Rondom 4 mei in Achterveld en Asschat
 
2020      3             "De Mossel" in een veranderend landschap
 
2020      3             Oldenbarnevelts 70ste verjaardagsfeestje
 
2020      3             Over paden en lanen valt te twisten
 
2020      3             Monniken op Groot Hof in Kallenbroek en in Harderwijk
 
2020      1             Fransen op de Grebbelinie
 
2020      2             Een bijzondere reis naar Amsterdam op 8 mei 1945
 
2020      1             Raadsels rond Groot Zandbrink (3)
 
2020      2             De bevrijding van Kamp Amersfoort
 
2020      1             Jaarverslag 2019 Historische Kring Leusden
 
2020      2             In stilte staan wij hier - 75 jaar herdenken bij Oud-Leusden
 
2020      2             Bevrijdingsherinneringen
 
2020      2             Dagboeken
 
2020      2             Gelezen: "De Canadese veldtocht - Van Sicilë naar Achterveld en de Glind"
Terug naar de inhoud