Leusden - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

Leusden

Archief > Tijdschriften zusterver.
Alleen de titels worden vermeld. Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:

jaartitel_artikel
1996Een epidemie die voorbijging - Cholera in Leusden en Stoutenburg
1996Boekbespreking -Kastelen en ridderhofen in Utrecht
1996De afbraak van de oude kerk te Leusden in 1826/1827
1996Sporen uit Midden en Late Steentijd
1996Lijst van nieuw ingekomen boeken
1996Jaarverslag over het verenigingsjaar 1995
1996Het onstaan van Geerestein
1996De Tour de Junior volgens Johan Ossendrijver
1996Genealogische ervaringen 1
1996Waar zijn het paardjesgeld en het hondenkoren gebleven?
1996Nieuwe uitgaven
1996De bouw van de Dorpskerk te Leusden-Zuid in 1827/1828
1996Genealogiesche ervaringen 2
1996Boekbespreking - De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw
1996Uit het archief - acte van indemniteit
1996Drie jubilarissen - De Onderlinge honderdjaar, S.V. Achterveld vijftig jaar, V.v. Roda '46 vijftig jaar
1996Aanwinsten 1995/1996
1996Persberichten
1997Jaarverslag over het verenigingsjaar 1996 van de HKL
1997Meester Monsma gaat met pension
1997Honderd jaar geleden - openbare school in de Schoolsteeg
1997De eerste burgemeester van Leusden
1997Uit het archief - Akte van demolitie
1997Leusden 1300 jaar?
1997Het nut van een archief
1997Het kadaster: een bron van informatie
1997Asschat in de loop der eeuwen
1997Historisch materiaal
1997Ingezonden - Leusdense onderlinge 100 jaar
1997Scholen als monumenten
1997Leusden 1300 Jaar? 2
1997De oudere boerderijen in de noordpunt van Leusden
1997HKL literatuur lijst
1997Boekbespreking - reeks Historische Toegangen van de Gelderse Vallei
1997Uit het archief - transcriptie
1997Achterveld revisited
1997Ouderdom boerderij Ooievaarshorst
1997Preekstoelen hebben ook een geschiedenis
1997Leusden, een stukje postgeschiedenis
1997De Vieweg en de Viekamp bij Den Treek
1997Kadastrale atlas
1998Jaarverslag over het verenigingsjaar 1997
1998Identiteit als sleutel tot Stichts optreden in de 16de eeuw
1998Het eerste jaar van Studiehuis "Don Bosco" (1937)
1998De namen Asschat, Hagenouw en Lapeers
1998Betalingen met de derde garve in Leusden en Stoutenburg
1998Leusden in oude ansichten, deel 2 van harte aanbevolen
1998Ronald Polak, het eerste erelid van de Historische Kring
1998Aanwinsten van de bibliotheek van de HKL
1998Duizend jaar Eemlanders
1998Het postvervoer tussen Amersfoort en Maarsbergen via Leusden
1998Leusden in gedichten
1998Kerkenpad 1998
1998Garage Kleinveld 75 jaar
1998Eeuwige erfpacht in Leusden
1998Revolutie in Stoutenburg
1998Aanwinsten van de bibliotheek van de Historische Kring
1998Ansfridus, Alpertus van Metz en Hohorst
1998Herinneringen uit 't Ros Beyaart
1998Nog enkele gedichten over Leusden
1998Revolutie in Stoutenburg
1998Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
1998Op zoek naar het dagelijks leven Van de wieg tot het graf: de menselijke levensloop
1998Reglement van Orde van St Pieters- en Bloklandsgasthuis
1999Jaarverslag 1998
1999Aanwinsten bibliotheek
1999Aanwinsten van de bibliotheek van de Historische Kring
1999De eerste de Beaufort in Leusden
1999Revolutie in Stoutenburg (3/slot)
1999De landgoederen van de Gelderse Vallei
1999Van molen tot fabriek
1999Boekbespreking - Natuurbeschermer-jager-bosbouwer W.H. de Beaufort
1999Gezagsdragers Amersfoort 1405-1795
1999Historiche Sprokkels
1999De Grebbelinie
1999Leusden Toen
1999Het Prachtboekje van boerderij "het Hek"
1999Een half jaar op deze wereld en dan vluchten
1999Aanwinsten bibliotheek
1999Een middeleeuwse zomer op Kasteel Stoutenburg
1999325 jaar Sint-Jozefparochie Achterveld 1674-1999
1999Een kruideniersleven
1999Bibliotheek-aanwinsten
1999Waterschappen
1999Ansfridus in beeld
1999Restanten van een verdwenen boerderij in Stoutenburg
1999Van parlevinken in Breukelen tot kruidenieren in Hamersveld
1999Najaar 1944 - Evacuees
Register HKL en Leusden Toen
2000Jaarverslag 1999
2000Bakkende bakkers in Achterveld
2000Herinneringen aan de mobilisatie in 1939 en de oorlogsdagen van 1940
2000Uitleg van de muurschildering in het voormalige kamp Amersfoort
2000Wie was Maria Angelis Huguenin-Herlin?
2000De begraafplaats van Don Bosco
2000Herinnering van mobilisatie en oorlog (slot)
2000Leven en jagen op "De Boom" in de vorige eeuw
2000Bij een jachtfoto van "De Boom"
2000Leusden, geschiedenis en architectuur
2001Tapsteden in de 17e en 18e eeuw in Leusden en Stoutenburg
2001Dirk van den Berg, bijgenaamd Dirk Dot van het Gesticht (1853-1935)
2001Wie waren mijn voorouders?
2001Leusden's eerste uitspanning; Aalbers' Smulparadijs
2001Boekbespreking - Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden c.s., Renswoude 1653
2001Wagenmakers van vader op zoon(s)
2001Joodse onderduiker redde de Achterveldse Kerk nu 87 jaar!
2001"Met dat paard ben ik 2500 keer naar Amersfoort gereden en terug."
2001Het spookt rond de tabakssteeg
2001Fiere disputen en heftige krakelen
2001Vleesch houwen in de vorige eeuw
2001De namen Hamersveld en Asschat
2001Nieuw boek over Achterveld en Stoutenburg
2001Fiere disputen en heftige krakelen (slot)
2001De bibliotheek en erf nieuw Langebeek
2001Project historische voetpaden in Leusden
2001Radio's afstaan aan de Duitse bezettende macht
2001Krijgsgevangenen knielen voorover gebogen drie keer daags
2001Van het inrichten van woningen en het ophalen van ladders
2002Boerderij van het jaar 2001
2002De brandklok luidde
2002Een veetransporteur kijkt terug
2002Cornelis Zaal
2002Mazzeltov! - 275 jaar Joodse gemeenschap in Amersfoort
2002Een verdwenen wegkruis
2002Winkelen op het Kerkplein
2002Een oude hoeve in Stoutenburg
2002Op z'n Achtervelds
2002Tabaksschuren op Hamersveld
2002Café Boerssen; voor melk en borrels!
2002Boekbespreking - Historische toegangen van de Gelderse Vallei
2002Op z'n Achtervelds
2002LEOS 25 jarig bestaan
2003Boelbespreking - De Katholieke Kerk in Leusden ca. 1000 - ca. 1980
2003Bibliotheek - aanwinsten
2003Kunst veredelt - zingen bij kunst veredelt!
2003Het biendersmaontje
2003Op z'n Achtervelds
2003Het molenpad in Stoutenburg en Asschat
2003Leusden toen en nu
2003Het oudste pand in Achterveld; een beknopte geschiedenis
2003Een oeroud kampje op het Heetveld
2003Herstel van historische voetpaden
2003Op z'n Achtervelds
2003De Mof
2003Annemarie Oster; Terug op Bavoort
2003Leusden Toen en Nu
2003Boerderijen en Erven in Leusden
2003Groot Honthorst
2003Gasthuis Daatselaar
2003Ooievaarshorst
2003Groot Zandbrink
2003Leusden Toen en Nu
2003Jam Verduin erelid!
2003Jeugd van Vroeger
2003Mastenbroek
2003De eerste verenigingen in Achterveld
2003Leusden toen en nu
2004Weerbarstig vooruitstrevend - Hamersveld 1900-1950
2004Jeugd van vroeger
2004Genealogie: een boeiende hobby
2004Bakken, herbergieren en tolgaren aan "De Mof"
2004Leusdens erfgoed. Voor Nu en Later
2004Leusden Toen en Nu
2004Weerbarstig vooruitstrevend - Hamersveld 1900-1950
2004Invloed kerken vroeger en nu in Leusden / Achterveld
2004Hout maken: er ging niets verloren
200434 jaar Eurowoningen - Wijk Rozendaal
2004Achterveld Toen en Nu
2004Het glas van de Heerlijkheid Leusden
2004Weerbarstig vooruitstrevend (3)
2004Geschiedenis van Kerk en Toren van Oud-Leusden
2004Het Groene Kruiswerk in Leusden in de jaren 60 van de 20e eeuw
2004Coloradokevers
2004Op z'n Achtervelds
2004Leusden Toen en Nu
2004Weerbarstig vooruitstrevend (afl. 4)
2004Een Hamersvelds café "Bij Tinus kon je altijd terecht"
2004Armenzorg in de kerkelijke Leusden
2005De Princenhof
2005Van "Muusdaarup"naar "Musschendorp"??
2005Op z'n Achtervelds
2005Weerbatstig Vooruitstrevend (afl. 5)
2005Eerste voorzitter Ronald Polak
2005Watersnood in Leusden
2005De Bavoortse molen
2005De spoorlijn en de Coöperatie
2005Het monumentje aan de Liedijk bij de Asschatterweg
2005Worden gemeenten Leusden en Stoutenburg samengevoegd?
2005Sint Jozefkerk te Achterveld
2005De opgraving bij begraafplaats Oud-Leusden
2005Leusden Toen en Nu
2005Levende historie op de open monuentendag
2005Geschiedenis en het kloosterleven van de Hohorst
2005De bewoners/eigenaars van de Heiligenberg na de Reformatie
2005De siertuinen van de Heiligenberg
2005De Doelen
2005Aris Boersen, een veelzijdig man
2005Hoe, waar en wanneer vindt ons Valleikanaal zijn ontstaan?
2005Het Kasteel, de boerderij en de deur
2005Knalgroen, een korte maar bewogen geschiedenis
2005Leusden Toen en Nu
2006Jaarverslag 2005
2006Betere afwatering liet op zich wachten
2006Brigade Leusden in het interbellum
2006Knalgroen, een korte maar bewogen geschiedenis (vervolg)
2006Genealogie en internet
2006Leusden Toen en Nu
2006Weerbarstig vooruitstrevend vijf - Hamersveld in de eerste helft van de vorige eeuw.
2006Intervieu met mevrouw M.A. Van den Hengel-van Klooster
2006Fietsenhandel in Leusden: Rien Osnabrugge haalt en brengt
2006Erratum: Knalgroen
2006Leusden Toen en Nu
2006Jan Riemst, Landbouwer
2006Jos en Eefje de Lange vertellen
2006Weerbarstig vooruitstrevend zes
2006Tabaksteelt
2006Leusden Toen en Nu
2006Firma Idee / Aurik 25 jaar
2006De Herberg Bavoort van 1870 tot heden
2006Boterkarnmachine
2006Weerbarstig en vooruitstrevend (7)
2006De Heiligenberg
2006De Kerktoren van Oud Leusden
2006Op z'n Achtervelds
2007Historie van basisschool "Klimakker"
2007Weerbarstig en vooruitstrevend (7)
2007De Bieshaar
2007Achterveld Toen en Nu
2007Oorlogsherinneringen
2007Open monumentendag 2007
2007Weerbarstig vooruitstrevend
2007Willem (Bill) de Smalen; 12 ambachten .... Geen ongelukken
2007De doorbraak van de Grebbedijk op 5 maart 1855 en wat daar aan vooraf ging
2007Archeologische opgravingen bij de Horsterweg in Stoutenburg
2008Jan van den Hengel (1763-1844) - De eerste notaris van Leusden, tevens smid, gemeentesecretaris en gademeester
2008Hamersveld in de eerste helft van de vorige eeuw (bewerking van herinneringen van Cor van den Hengel)
2008Grafheuvels op de grens van Leusden en Woudenberg
2008Leusden Toen en Nu
2008Streekmarkt met levende historie uit 1615 op 24 mei in Stoutenburg
2008Adel en patriciaat
2008De lange schoolvakantie van 1939 (uit "Wij Huzaren")
2008De Rietruiters - Een landelijke rijvereniging in Achterveld
2008"Opa Burgsteden"is niet bang voor het gezag
2008Gagel ooit onmisbaar in Middeleeuws bier
2008Weerbarstig vooruitstrebvend (11) - Afleiding voor kinderen op Hamersveld in de eerste eeuw van de vorige eeuw
2008Tabaksteeg: een wijk met herinneringen aan de tabaksteelt
2008Schapen op Den Treek
2008Johan van Oldenbarneveltdag in Stoutenburg
2008Leusden toen en nu
2008Register - Leusden Toen (1985 t/m 2007)
2009Hamersveldse vrouwen emanciperen: 50 jaar R.K. Vrouwenbond / Zij Actief
2009Mislukte aanslag met 'n jammerlijke afloop
2009Joep van Burgsteden: "Boekweit - jammerkoren?"
2009Op z'n Achtervelds
2009Jeanne Faure (1893-1987) - Schilderes en illustratrice
2009Maria Faure (1888-1979) - Een leven in klanken
2009Herinneringen aan twee geliefde tantes
2009Erfgoedprijs Leusden - cultuurhistorie op de kaart
2009Struinen in het inundatiegebied van de Grebbelinie
2009Beken op de kaart
2009Snorrenhoef op de kaart
2009Gegevens op de kaart
2009Op de kaart in Leuden
2009Geschiedenis van de Tolboomhuisjes
2009Een vijftigjarige toneelvereniging die al ruim 100 jaar bestaat!
2009"Achterveld 750"- wat is dat nu?
2009Nog meer over boekweit (reacties)
2009Hans de Beaufort: bekende onbekende?
2009Met hoenders kon je abdij betalen - Pachtbetaling in natura was eeuwen regel
2010Een ei geserveerd door de butler van Juffrouw Annie de Beaufort - Fragmenten uit 'Hongertocht uit de Randstad (januari 1945)'
2010De geschiedenis van de Hessenweg en herberg De Ruyter in Stoutenburgq
2010Wouter van Amersfoort, bouwheer van kasteel Stoutenburg
2010Leusden toen en nu (hopschuur den Treek)
2010In memoriam Jan Verduin 1925-2010
2010Ingekwartierd in Achterveld
2010De evacuatie in 1940
2010Wederopbouwboerderijen
2010Goed bewaard
2010Huppelschoten: 117 jaar bakkers in Achterveld: vier generaties aaneen
2010De Heilingenberg en Lockhorst
2010De bewaarschool: kloppend hart van Leusdens verenigingsleven
2010'Leusderbroeck' was ooit een zelfstandige 'gerechte''
2010Ieder moet zijn eigen brandje blussen
2010Huppelschoten: 117 jaar bakkers in Achterveld: vier generaties (deel 2)
2010De liefdesbrief van Piet Beaufort van Duijvendijke
2010Bewaak het historisch belang - De oprichting van de HKL in 1985
2010Lid van de Historische Kring: Arie Vrijhoef
2010De oorsprong van Leusden ligt bij de kerk van Oud-Leusden
2010Lid van de Historische Kring: Coen van den Berg
2010Lid van de Historische Kring: Tonnie de Jong - Schoonderbeek
2010Het wapen van Leusden
2010Lid van de Historische Kring: Jan den Hartog
2010Nogmaals Jeanne Faure (1)
2010Nat Leusden
2011In memoriam Goos van Leeuwen
2011In memoriam Jan Schouten
2011Opzouten
2011Benedicta
2011Lijnen in het landschap die de geschiedenis vertellen ....
2011Reclamemiddelen van weleer
2011Hopschuur winnaar Erfgoedprijs Leusden 2011
2011Monument voor de Wereldvrede
2011De Stoutenburgse familie Kuijt
2011De waarschuwing uit de Hemel
2012Asschatterkeerkade opgeknapt
2012Veteraan Asschatterkeerkade
2012Honthorst - De Kopermolen - Kaasboerderij
2012Jaarverslag 2011Terug naar de inhoud