Organisatie - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

Organisatie

Vereniging

Bestuur:
Cees van Loen, voorzitter
cees@vanloen.com
Rob Goedvolk, secretaris
rob@goedvolk.nu
Peter Kok, penningmeester
phkok@planet.nl
Ruud Hopster, lid
hopsterhoogland@gmail.com
Vacature


Redactie verenigingsblad De Bewaarsman:
Arie van den Heuvel, hoofdredacteur
redactie@historischekringhoogland.nl
Ria Hilhorst, redactielid
Maike Lasseur, redactielidArchief in Dorpshuis De Neng, Engweg 7, 3828 CJ, Hoogland
Peter Kok, archiefbeheer

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 40507930
Bankrekening NL08 RABO 01230 600 28
Terug naar de inhoud