Soest - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

Soest

Archief > Tijdschriften zusterver.
Alleen de titels worden vermeld. Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:

jaartitel_artikel
1996Van timmermanswoning tot R.K. Kerk en pastorie
1996Sportuitwisseling Soest-Soest tot en mei 1992
1996Wim Peters, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
1996De Drie Musketiers op Schiphol
1996Soesterbergsestraat 50
1996De "Schouw"
1996De Lazarusberg
1996Koppeltjesmaandag 9 januari 1996
1996Jaarverslag van de Historische Vereniging Soest over 1995
1996Café "Geurtje Sukel"
199650 jaar N.G.V. Jaarbeurs Utrecht
1996Legerplaats te Soesterberg
1996De begrafenis van "Jonker Willem"
1996De bevolkingsgegevens 1813
1996Het openluchttheater in Soest van 1938 tot aan "Cabrio" 1994
1996Tuinenberg, Becks, Baeck, Enghendaal
1996Uit de geschiedenis van Soest - deel 3 - de Petrus en Paulusparochie
1996De drie gebroeders Van Beest
1996Soesterbergsestraat 50
1996Bevolkingsgegevens 1813
1996-1997In memoriam Wim Schimmel
1996-1997Huize "Staalwijck" bij Soest
1996-1997De Lazerusberg
1996-1997Rectificatie
1996-1997De veldslag op de Soester Eng
1996-1997Het Soester Veen
1996-1997Bevolkingsgegevens 1813
1997De familie Wantenaar
1997De "Nieuwjaarsreceptie" druk bezocht
1997Redactie van "Van Zoys tot Soest" wisselt
1997Bevolkingsgegevens Soest 1813
1997Jaarverslag Historische Vereniging Soest 1996
1997Onderscheidingen
1997Redaktie - wisseling
1997Kasteel Sypesteyn in Nieuw Loosdrecht
1997Sportkoepels in Soest 1932-1962
1997Familieparochie
1997Een opknapbeurt voor de R.K. Kerk Petrus en Paulus anno 1900
1997Uit wandelgids Amersfoort en omstreken (1899)
1997Kosten voor het opmaken van een memorie van successie in 1826
1997Project rijksarchieven
1997De van der Huchtschool - Molenstraat 52
1997Dagboeken padvindersbeweging (1945-1948)
1997Gerrit van Steijn van Hensbroek, de eerste burgemeester van Soest
1997Uijt Eijgene vrije geneegentheijdt
1997De familie van Roomen te Soest (1)
1997Gemeentelijke archieven toegankelijk (1)
1997Een gedicht over Soest van Pieter Pijpers
1998De familie Van Roomen te Soest (slot)
1998Pieter Gallenkamp Pels Burgemeester (1850-1869)
1998De Schatten van het gemeentehuis ... (1)
1998Uit Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, uitgave 1895
1998Gemeentelijke archieven toegankelijk (slot)
1998In memoriam Sjoukje van Doorn - van der Linden
1998Nieuwe uitgave "van Zoys tot Soest", nieuwe samenstelling redactie
1998Paleis Soestdijk en zijn bewoners
1998Stations op Soest - 100 jaar verbinding per spoor met de rest van de wereld
1998De schatten van het gemeentehuis ...(2)
1998Een pijnlijk incident op het station Soestduinen
1998Pastoor Steenhoff
1998P.M. de la Court, burgemeester (1869-1872) Jhr. F.W.H.P.J. Martini van Geffen, burgemeester (1872-1881)
1998Lezenswaardigheden uit diverse tijdschiften
1998De R.K. Armenhuisjes aan de Eemstraat
1998Mieke Lansink, archiefbeheerder Soest
1998Nieuw en Oud
1998De schatten van het gemeentehuis ..(3)
1998Mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe, burgemeester (1881-1914) - deel 1
1998Actie van Erfpacht van een stukje Bosch ten behoeve van Theunis Smorenburg, landman te Soest
1998De bustocht van 5 september 1998
1998De schatten van het gemeentehuis ..(3)
1998Monumenten - de watertoren
1998Monumenten - de watertoren
1998Mr Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe burg. Van Soest van 1891-1914 (deel 2)
1998Ondergronds cabaret 'De Molshoop' - In 1946 voorgoed ,zand erover'
1998De seizoenmarkt 1998
1998Van de boekenplank - lezenswaardigheden uit diverse tijdschriften
1999Ondergronds cabaret ,De Molshoop' - deel 2 en slot?
1999Eickenhorst
1999De Familie van den Deijssel / van den Dijssel in Soest (1)
1999Mr. Dr. J.A.A.H. De Beaufort, burgemeester van Soest van 1914-1923
1999Van de boekenplank - lezenswaardigheden uit diverse tijdschriften
1999Piet van Doorn - gemeentepenning van Soest
1999De voorzitter
1999Een onbekend Soester monument
1999Jhr. P.P. De Beaufort, burgemeester van Soest van 1923-1925
1999Mondelinge geschiednis van Soest en Soesterberg
1999De familie van den Deijssel / van den Dijssel in Soest (2)
1999In het volgende nummer
1999Corrie van Beek, archiefbeheerder Soest
1999Een verdwenen behuizing in het buitengebied van Soest teruggevonden
1999Monumenten: Het Cenakel
1999De schatten van het gemeentehuis..(slot).
1999Mr. G. Deleth, burgemeester van Soest 1926-1937
1999Aankoop "Huizinge zijnde een boerenwoning" elegen aan de Melm in 1836
1999Van de Boekenplank
1999Een nieuwjaarswens van de voorzitter
1999Rectificatie - fam van den D(i)ssel
1999Zonnegloren
1999Mr. W.A.J. Visser, burgemeester 1937-1939
1999Burgemeester Deketh, het Soester natuurbad en het nieuwe werkwoord, 'funken'
1999Oorlogsjournaal van Aaltje Butzelaar-Stalenhoef (deel 1)
1999Opening vliegkamp Soesterberg in 1910
1999Van oorsprong ..(deel 1)
1999Van de boekenplank
1999Het Soester volkslied
2000Van oorsprong ..(deel 2)
2000Soester Monumenten
2000Mr. W.J. Des Tombe, burgemeester (1939-1946)
2000De Kwartierstaat van Grietje van Fulpen
2000Oorlogsjournaal van Aaltje Butzelaar-Stalenhoef (deel 2)
2000Soester Monumenten: Egghermonde
2000De kwartierstaat van Grietje van Fulpen (deel 2)
2000Van oorsprong ..(deel 3)
2000In memoriam Wim Ibo
2000De oude gildeboeken
2000Van de boekenplank
2000Soester monumenten: Een boerderij als monument
2000De analen van het St. Josefs-gesticht, deel 1
2000Biografie van A.C. Bleijs, architect
2000Van oorsprong ..(deel 4)
2000Levensbeschrijvingen
2000J.G.A. Batenburg
2000Soester Landbouwvereniging
2000Van 2000 naar 2001
2000De annalen van het St. Josefs-gesticht (deel 2) - Een selectie uit de jaren 1871-1887
2000Huizen in het buitengebied "Laag Hees" (Pijnenburg) in 1832
2000Serie Levensbeschrijvingen nr. 2 G.H. Veenstra
2000Van oorsprong ..(deel 5)
2000Opmerkelijk - Aanschaf klewangs in de crisisjaren voor de Soester politie
2001De annalen van het St. Josefs-gesticht (3) - Een selectie uit de jaren 1888-1920
2001Dirk van den Heuvel (1880-1963), de laatste turfsteker van Soest
2001Van oorsprong ..(deel 6)
2001Het erf Grooteloo aan het kort end (deel 1)
2001Serie levensbeschrijvingen nr.3 - H.T.H. Horvers
2001Mondelinge geschiedenis, een afscheidscadeau met toekomstwaarde!
2001Monument en geschiedenis: Het Spiehuis
2001Van de boekenplank
2001Het erf Grooteloo aan het kort end (deel 2)
2001De regionale werkgroep klederdrachten
2001De annalen van het St. Josefs-gesticht (4) - Een selectie uit de jaren 1939-1945
2001Soestdijk - Lage Mierde
2001Monumenten: Het huis aan de "Kleine Melm"
2001Van oorsprong ..(deel 7)
2001Van de boekenplank
2001Monumenten en geschiedenis: De kloosterboerderij
2001Inschrijving voor speciaal hypotheek
2001Van oorsprong ..(deel 8)
2001Elisabeth van der Werff (1865-1965), vroedvrouw te Soest
2001Soestdijk - Lage Mierde (deel 2)
2001Vermeende 'Financiële voordelen" geen reden tot afscheiding Soesterberg van Soest
2001Een nieuw jaar, een nieuwe kans voor het verleden
2001Een (merkwaardige) geschiedenis van het huis Biltseweg nr. 37 te Soest
2001Van oorsprong ..(deel 9)
2001Openbare verkooping van de boerderij "Het derde erf"
2001"Hoe ik op de kar gebleven ben, is mij nog een raadsel", (Elisabeth van der Werff)
2001Aanvullingen en correcties op de serie "De annalen van het St. Josefs-gesticht"
2001Monumenten en geschiedenis: een oud plekje Soestdijk
2001Toch één staanplaats
2001Van de boekenplank
2002Kloostergebouw Cenakel gelukkig niet opgedoekt
2002Veefonds 1832
2002Pastoor Rademaker (1795-1872)
2002Opmerkelijk - Uit: "De Soester" editie van woensdag, 29 augustus 1934
2002Stadhuis op stelten
2002Opmerkelijk
2002Van Oorsprong ..(deel 10)
2002Van de boekenplank
2002Kamp van Zeist, toevluchtsoord voor vluchtelingen
2002Van oosprong ..(deel 11)
2002Jacob van Sprakelaar - Het droevige lot van een Soester raadslid - deel 1
2002Het derde erf
2002Emmakerk een gemeentelijk monument
2002Het monument bij het verzetsplein
2002Jacob van Spakelaar - Het droevige lot van een Soester raadslid
2002Van oorsprong ..(deel 12)
2002De natuur als monument
2002Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 2
2002Rinke Tolman: Bestuur dichter bij natuur
2002Uit ons museum
2002Het derde erf (deel 2)
1980Een terugblik en de toekomst
1980In het voetspoor van Engelbertus Heupers
1980Soest en het huis van Oranje
1980Geschiedenis van Soest - Eerste geschreven berichten over onze landstreek
1980De familie van 't Klooster
1980Een stukje geschiedenis van de "Oude kerk"in de kerkebuurt te Soest, voor de reformatie de "St. Petrus en Pauluskerk"
1980De hofsteden te Soest - Het korte Eind en haar bewoners (1)
1980Boekenplank
2002Transport voor Wouter Hendriksen Butselaar
2002Aankoop Sparren in Slingerbosch (betaling met twee Oostenrijkse obligaties door Hannes Kok)
2002Uit het museum "Religie als heilig spel!"
2002Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 3.
2002De familie van Hofslot (1)
2002Het Soester dialect
2002Van de boekenplank
2003Abram Stokhof de Jong
2003Scherpenhof een statig monument
2003Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 4.
2003De familie van Hofslot (2)
2003De"omdoping" van de Verlengde Postweg in Generaal Winkelmanstraat
2003Oorlogsvlucht (A.F. de Rond)
2003Uit/in het museum
2003De Familie van Hofslot (3)
2003Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 5
2003Overdracht daghuurderswoning op het Kort End
2003Transcriptie van extract koopconditie
2003Een brokje 19e eeuws dierenleed
2003Het oude bestuurscentrum
2003Honderd jaar geleden ..geheele dorp was verlicht
2003Taxatie van ..?
2003MuseumL een rommelkamer voor de preciesen of rekkelijken
2003Een monumentaal militair complex
2003Notities van adjunct-commies A. Dekker
2003Het Hooghe Huys, aflevering 2
2003De viering van 900 jaar Soest in 1929
2003150 jaar Soesterbergsestraat
2003Mariaschool
2003Pastoor Rademaker (deel 6)
2004De aanloop tot het ontstaan van het museum oud-Soest
2004Soest 975 jaar
2004Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 9
2004De viering van "950 jaar Soest"1n 1979 (2)
2004Eigenrechter spelen of het (ge)recht laten spreken
2004150 jaar Soesterbergsestraat (2)
2004Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 7
2004Een boerderij als monument
2004Landjuweel Soest 1987
2004Hans Kraal: "Ik kom uut de knolle op de Neng
2004De viering van "950 jaar Soest"1n 1979
2004Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 8
2004Korte geschiedenis Sint Annagilde
2004Boerenbruiloft in wisselende context - wat blijft en wat verandert
2004Families van 't Klooster
2004De viering van "950 jaar Soest"in1979 (3)
2004Pastoor Rademaker (1795 - 1872), deel 10
2004Niets van zomers buiten terug te vinden
2005Monument bij het verzetsplaein
2005Brieven van Jantje Mulders (1922-1925)
2005Dirk Hornsveld, schilder, fotograaf, maar vooral siertekenaar
2005Uit het Soester verenigingsleven
2005Soester verenigingen-1-Muziekvereiniging PVO
2005Openbare verkoping 1845
2005In memoriam: Anton v.d. Dijssel
2005Soester verenigingen-2-Accordionvereniging Animato
2005Pastoor Rademaker, deel 11
2005Adrianus Verlinden, kapper te Soest
2005Van het museum Oud Soest
2005Eene zeer welkome vermeerdering
2005Geert Groote en de eerste stichtingen
2005Jhr. Mr. P.J. Bosch van Drakenstein
2005Soester verenigingen (deel 3) - Algemene Gymnastiek- en athletiekvereniging Soesterberg
2005/2006Soester verenigingen (deel 4) - Vogelvrienden
2005/2006150 e geboortedag van Jacobus van Looy
2005/2006150 jaar geleden: een tragische gebeurtenis op de Soestdijker straatweg
2005/2006Lak aan de Tol
2005/2006Testament Stijntje van 't Klooster
2006De Nachtwacht van Soest
2006Vrouwenvredeskamp in Soesterber
2006Waterschap het Soesterveen (Leven met Water)
2006Pastoor Rademaker (deel 12)
2006Soester verenigingen (deel 5) -ABTB
2006150 jaar geleden: Soesterbergse houtdieverij
2006De Soester Nachtwacht (deel 2)
2006Vrouwenvredeskamp in Soesterberg (deel 2)
2006Soesterverenigingen (deel 6): De vereniging van Vrijzinnig godsdienstigen
2006Pastoor Rademaker (deel 13)
2006Herinneringen aan Soest door Nel van Rodenrijs- van Klooster
2006De Franse Slag
2006Nogmaals het Semenarie te Soest
2006Geschiedenis voor de jeugd, ook voor volwassenen interessant
2006125 jaar geleden: bij het graven van de drinkwaterleiding ...
2006Levend museum: een sfeerbeeld
2006Soesterverenigingen (deel 7): Artishock
2006Graven in de Oude kerk (deel 1)
2006-2007De Pastoor van Soest tijdens de reformatie 1775-1601
2006-2007Als de deurwaarder voor de deur staat ...
2006-2007Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 14
2006-2007Graven in de oude kerk (deel 2)
2006-2007Verkoop en koop van een perceel bouwland gelegen aan de Teutschen Hollenweg in Soest in het jaar 1865
2007Sanering in het bakkersbedrijf in Soest, 1961-1967
2007Amersfoorters voor het gerecht van Soest
2007In Memoriam Theodorus Antonius (Dorus) Kok
2007Het Aardrijkskundig woordenboek
1994/1995Katholiek onderwijs in Soest
1994/1995De oudste herberg van Soest
1994/1995De Paltz
1994/1995Bleyendaal
1994/1995Volksverhalen uit Soest en omgeving
2007'Teneinde de broodbezorging te kunnen voortzetten
2007Tijd om de vrijheid te leren-Maarten Schaafsma en zijn levensverhaal
2007Pastoor Rademaker deel 15
2007Nogmaals het gemeentebestuur 1906 van Soest
2007Soester vereningingen (deel 8) Soester ren- en toervereniging Tempo
2007'Ruste Eenigheyd & Welvaaren' (deel 1) onderzoek naar de elite
2007Teneinde de broodbezorging te kunnen voortzetten (slot)
2007Gerrit Spijker, opwinder van het uurwerk in den dorpstoren
2007De oudste aquarel van Soest
2007/2008Graven in de oude kerk (deel 3)
2007/2008Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 16
2007/2008Soester knol, scheldnaam of eretitel?
2007/2008"Ruste Eenigheyd & Welvaren"(deel 2) Onderzoek naar de elite
2007/2008Nogmaals "De oudeste Aquarel van Soest"
2008Oude Paasgebruiken
2008Stlenhoef, van de "Nieuwe ouderman"uit 1560 tot de 'nieuwe' gildekoning nu.
2008Bidprentje Gijsbert Hilhorst
2008Patriotten, Prinsgezinden en Pruisen (1) - Onderzoek naar de elite van Soest rond 1787
2008Pastoor Rademaker (1795-1872), deel 17 (slot)
2008Hen en weer ... Heenen weer... De pont van zwarte Willem ging 40 jaar geleden uit de vaart
2008De malenbrug
2008Homo Ludens (de spelende mens); Ben v.d. Pol, De Rietpluim, de Windhond en een geile Pastoor
2008Patriotten, Prinsgezinden en Pruisen (2) - Onderzoek naar de elite van Soest rond 1787
2008Brandweer Soest: 85 jaar belangeloze inzet
2008Soester verenigingen (deel 9): Duinkikkers
2008Rare fratsen op "de Stompert"
2008Fietstocht 2008
2008/2009De geschiedenis van boerderij Gagelgat en zijn eigenaren en bewoners
2008/2009De ene veldwachter is de andere niet ... (deel 1)
2008/2009De bende van Hees: Geweld, Huijsbraecken en dieften
2009"'t Vrije volk van Soest" Bataafse Revolutie in Soest, 1795-1802 (1)
2009Een aangrijpend verslag van onderduik, verraad en redding
2009Van Sjampetter tot Schutterskoning - De familie Roest
2009"'t Vrije volk van Soest" Bataafse Revolutie in Soest, 1795-1802 (2)
2009Soester verenigingen (deel 11): SEC
2009"Akte van scheiding des boedels van Gijsbertje Schoonderbeek en wijlen haren echtgenoot Teunis Pieterse Kuijer
2009Na een gedwongen scheiding van 120 jaar ... Zijn de archieven van ons dorpsgerecht weer in Soest bij elkaar
2009De laatste drop in de boterknop
2009Soester verenigingen (deel 12) De postzegelvereniging Eemland - Aanvulling op deel 11: SEC
2009Een stukje geschiedenis van ons Soester Groot Gaesbeeker Gilde
2009Duizend jaar geleden
2009Uit het Soester verenigingsleven (deel 13) Sport organisatie Soest
2009Een eenvoudige opmerking met grote gevolgen - De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Soesterberg
2009Vliegtuigongeluk
2010In memoriam Gerard Stalenhoef
2010Geert van de Poll (1915-1987) Journalist
2010Soest in beeld gebracht door kunst!
2010Uit het kasboek van grootmoeder
2010Het Soester verenigingsleven - deel 14 - De Warmbloed paardenvereniging Eemland (W.P.E.)
2010Van de Voorzitter
2010In memoriam P.J. Van den Breemer
2010Jongens waren we
2010De ene veldwachter is de andere niet.. Deel 2 (slot)
2010Een "Utrechtsche Duit"uit 1768 gevonden in Soest
2010Toon de Kieviet
2010Oorlogsmonument vliegbasis Soesterberg (33 van Soesterberg)
2010Brieven schrijven tijdens mobilisatieperiode 1914-1918
2010Klassenfoto's
2010100 jaar geleden (1910)
2010Het Groot Gaesbeeker Gilde 1960 - wat ging er aan vooraf
2010Graanoogst op Gustalenhoef
2010Brieven schrijven tijdens mobilisatie - periode 1914 - 1918 deel 2
2010Jan Hondong vloog als gezagvoerder met een Fokker F-18 voor het eerst vanaf Schiphol naar Curacao
2010Bespiegelingen over de familie Hilhorst aan de hand van familiewapens
2011Onderzoek naar de bestuurlijke elite van Soest rond 1813 (deel 1) - Rondborstig hunne stem tot goed of afkeuring te geven
2011Gemene buren tegen stadse heren - Het dopr Soest en de aanleg van de Amersfoortseweg in de Gouden Eeuw
2011Bespiegelingen familie Hilhorst aan de hand van familiewapens
2011Een grote hond en een grote mond ... - Hufterig gedrag van Jean Lepeltak Kieft op "Hill-Grove"
2011Brieven schrijven tijdens mobilisatieperiode 1914 - 1918
2011Onderzoek naar de bestuurlijke elite van Soest rond 1813 (deel 2) - Rondborstig hunne stem tot goed of afkeuring te geven
2011Jonkheer Mr. R.W.C.G.A. Wittert van Hoogland - "René met de duizend levens"
2011Bespiegelingen over de familie Hilhorst aan de hand van de familiewapens
2011Opmerkelijke krantberichten
2011In memoriam Jan Menne
2011Veerponten bij de Melmen
2011Onderzoek naar de bestuurlijke elite van Soest rond 1850 - deel 2
2011Wie was dat?
2011Bespiegelingen over de familie Hilhorst aan de hand van familiewapens - deel 4
2011Magazijn "De Birkt"
2012Eysink - Van fiets tot motorfiets
2012Vluchteling op de vlucht
2012Herdenkingscultuur
2012Bespiegelingen over de familie Hilhorst aan de hand van de familiewapens deel V (slot)
2012Over koetjes en kalfjes
2012De Club vn historische fietsen en fietsers (Serie over verenigingen deel 15)
2012In memoriam Henk Gerth (1930-2012)
2012Van buurtvereniging tot voetbalvereniging Hees (deel 16)
2012Graven naar het "Mollenkerkhof"
2012Belgische vluchtelingen en ander ongemakken
2012Familie Bosboom, een ondernemende familieTerug naar de inhoud